تجزیه و تحلیل ورودی-خروجی

در این صفحه تعداد 149 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل ورودی-خروجی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل ورودی-خروجی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ورودی-خروجی; Structural path analysis; Power-of-pull analysis; Supply chain; Carbon emissions; Climate change; Input-output analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ورودی-خروجی; Food and agricultural waste; Life-cycle analysis; Input-output analysis; Livestock feed; Rectangular choice-of-technology; Circular economy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ورودی-خروجی; Carbon accounting; Carbon footprints; Carbon leakage; Decoupling; Emissions displacement; Emissions embodied in trade; Global climate policy; Input-output analysis; Structural decomposition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ورودی-خروجی; Urban metabolism; Input-output analysis; Ecological network analysis; Network community structure; Workplace spatial distribution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ورودی-خروجی; Carbon dioxide emissions; Industrial structure change; Input-output analysis; Structural decomposition analysis; The south coastal economic zone; China;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ورودی-خروجی; Input-output analysis; Structural decomposition analysis; Carbon emissions; Aggregate embodied intensity; India;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ورودی-خروجی; Territorial Life Cycle Assessment (LCA); Hybrid approach; Process-based LCA; Input-output analysis; Greenhouse gases; Multicriteria analysis; GHG; Greenhouse gas; LCA; Life Cycle Assessment; CF; Carbon Footprint; IO; Input-Output; UNFCCC; United Nations F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ورودی-خروجی; Embodied emission; GHG accounting; Producer responsibility; Consumer responsibility; Shared responsibility; Input-output analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ورودی-خروجی; Input-output analysis; GDP; Employment; Biofuel; Spatial distribution; Spill-over effects; Social impacts; Sustainability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ورودی-خروجی; Physical supply-use table; Energy analysis; Energy conversion chain; Energy services; Structural path analysis; Input-output analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ورودی-خروجی; Input-output analysis; Embodied energy; Embodied emissions; Environmental footprint; Low-impact buildings; Building component;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ورودی-خروجی; B10; B20; D57; D70; L16; P16; Structural Political Economy; Structural economic analysis; Economic interests; Vertical integration; Input-output analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ورودی-خروجی; C13; C33; D57; Q40; R15; R20; Rebound effect; Household energy consumption; Input-output analysis; Risk vulnerability; China;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ورودی-خروجی; Fisheries economics; Upper Gulf of California; Colorado River Delta; Input-Output analysis; Tradeoff analysis; Crop shifting; Crop fallowing;