مقایسه بین آزمایشگاه

در این صفحه تعداد 70 مقاله تخصصی درباره مقایسه بین آزمایشگاه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مقایسه بین آزمایشگاه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقایسه بین آزمایشگاه; Ethyl glucuronide; Interlaboratory comparison; Proficiency testing; Society of hair testing; Reproducibility; Pulverization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقایسه بین آزمایشگاه; Interlaboratory comparison; Japanese scallop (Mizuhopecten yessoensis); Okadaic acid; Dinophysistoxin-1; Official testing method; Standard addition method; Relative reproducibility standard deviation; Uncertainty;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقایسه بین آزمایشگاه; Environmental radioactivity; Gamma-ray spectrometry; NORM; Reference material; Intercomparison; Interlaboratory comparison; Proficiency testing; Quartz sand; Drinking water treatment; Natural radionuclides;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقایسه بین آزمایشگاه; BP; Benzophenone; BHT; butylated hydroxytoluene; DiBP; diisobutyl phthalate; DEHA; bis(2-ethylhexyl) adipate; DiNP; diisononyl phthalate; CCβ; capability of detection, EURL-FCM, European Reference Laboratory for Food Contact Materials; ILC; interlaborato
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقایسه بین آزمایشگاه; TB microscopy; Malaria microscopy; HIV Rapid test; Interlaboratory comparison; External quality assessment; Resource-limited setting; Single-blinded specimens;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقایسه بین آزمایشگاه; 3-epi-25(OH)D3; 3-epi-25-hydroxyvitamin D3; 25(OH)D2; 25-hydroxyvitamin D2; 25(OH)D3; 25-hydroxyvitamin D3; U95; 95% confidence limit; ABVD; Accuracy-Based Vitamin D; ALTM; all-laboratory trimmed mean; CLIA; chemiluminescence immunoassay; EIA; enzyme immu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقایسه بین آزمایشگاه; Transplacental transfer; Food carcinogens; Environmental toxic compounds; Interlaboratory comparison; NormalizationCPH, Copenhagen; OUL, Oulu; KUO, Kuopio; AUC, area under the fetal/maternal ratio curve; TI, transfer index; IP, initial permeability rate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقایسه بین آزمایشگاه; mastitis; proficiency testing; interlaboratory comparison; veterinary laboratory; EELA; The National Veterinary and Food Research Institute; ISO; International Organization for Standardization; NFA; National Food Agency; VLA; Veterinary Laboratories Agenc