پروتئین مرتبط با اسید چرب روده

در این صفحه تعداد 30 مقاله تخصصی درباره پروتئین مرتبط با اسید چرب روده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پروتئین مرتبط با اسید چرب روده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین مرتبط با اسید چرب روده; ALT; alanine aminotransferase; AMY; amylase; APACHE; Acute Physiology and Chronic Health Evaluation; AST; aspartate aminotransferase; CK; creatine kinase; Cre; creatinine; Hct; hematocrit; I-FABP; intestinal fatty acid binding protein; LDH; lactate dehydr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین مرتبط با اسید چرب روده; Cardiopulmonary bypass; Intestinal ischaemia-reperfusion; Intestinal fatty acid binding protein; Endotoxin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین مرتبط با اسید چرب روده; thoracic surgery; reperfusion injury; postoperative care; adenosine; biomarkers; intensive care units; AP; Alkaline phosphatase; CICU; Cardiac intensive care unit; CPB; Cardiopulmonary bypass; iFABP; Intestinal fatty acid binding protein; LOS; Length of s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین مرتبط با اسید چرب روده; CR; conventional resuscitation; HMGB-1; high mobility group box 1 protein; IFABP; intestinal fatty acid binding protein; ISS; Injury Severity Score; MODS; multi-organ dysfunction syndrome; PR; peritoneal resuscitation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین مرتبط با اسید چرب روده; preterm; infant; gut; spontaneous intestinal perforation; AUC; Area under the curve; IaIp; Interalpha inhibitor protein; I-FABP; Intestinal fatty acid binding protein; IL; Interleukin; NEC; Necrotizing enterocolitis; ROC; Receiver operator characteristic;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین مرتبط با اسید چرب روده; IL, interleukin; I-FABP, intestinal fatty acid binding protein; 8-OHdG, 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine; PBS, phosphate-buffered saline; RA, room air; ZO, zonula occludensHyperoxia; Intestinal fatty acid binding protein; Occludin; Zonula occludens
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین مرتبط با اسید چرب روده; Mouse Model; Type 2 Diabetes; Enteroendocrine Cells; Signal Transduction; CCK; cholecystokinin; Ctgf; connective tissue growth factor; Cyr61; cysteine-rich angiogenic inducer 61; Dll1; delta-like protein 1; DBZ; dibenzazepine; EdU; 5-ethynyl-2′-deoxyuri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین مرتبط با اسید چرب روده; 5281672; I/R; ischemia/reperfusion; H/R; hypoxia/reoxygenation; SMA; superior mesenteric artery; IEC-6; Intestinal epithelial cells; TNF-α; tumor necrosis factor alpha; IL-1β; interleukin-1β; IL-6; interleukin-6; MDA; malondialdehyde; SOD; superoxide d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین مرتبط با اسید چرب روده; ALP; alkaline phosphatase; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; BDL; bile duct ligation; CDCA; chenodeoxycholic acid; DAO; diamine oxidase; DCA; deoxycholic acid; D-lactate; D(-)-lactic acid; EdU; 5-ethynyl-2′-deoxyuridine; G
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین مرتبط با اسید چرب روده; COIITSS; corticosteroids and intensive insulin therapy for septic shock; CRP; C-reactive protein; I-FABP; intestinal fatty acid binding protein; ICU; intensive care unit; IL-10; interleukin 10; MOF; multiple-organ failure; SD; standard deviation; SAPS; Si
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین مرتبط با اسید چرب روده; IFABP; intestinal fatty acid binding protein; Δ98Δ; a truncated variant of IFABP corresponding to the fragment 29-126 of the parent protein; Δ78Δ; a truncated variant of IFABP corresponding to the fragment 29-106 of the parent protein; TFE; 2,2,2-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین مرتبط با اسید چرب روده; Ductal Plate Malformation; Noncirrhotic Portal Hypertension; Genetics; Hepatorenal Fibrocystic Disease; APRI; aspartate aminotransferase to platelet ratio index; ARPKD; autosomal recessive polycystic kidney disease; CBD; common bile duct; CHF; congenital
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین مرتبط با اسید چرب روده; 20; 25; 38.1; 41.3; ACP; antegrade cerebral perfusion; CPB; cardiopulmonary bypass; DHCA; deep hypothermic circulatory arrest; GST; gluthatione s-transferase; I-FABP; intestinal fatty acid binding protein; IQR; interquartile range; KIM-1; kidney injury mo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین مرتبط با اسید چرب روده; Rainbow trout; Strain; Soybean meal; Distal intestinal inflammation; Intestinal fatty acid binding protein; Proliferating cell nuclear antigen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین مرتبط با اسید چرب روده; EGFP; Acute Phase Protein; Axenic; myd88; cfb; complement factor b; CONVD; conventionalized; CONV-R; conventionally-raised; dpf; days post-fertilization; EGFP; enhanced green fluorescent protein; GF; germ-free; ifabp; intestinal fatty acid binding protein