ظرفیت تبادل یون

در این صفحه تعداد 54 مقاله تخصصی درباره ظرفیت تبادل یون که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ظرفیت تبادل یون (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت تبادل یون; Biofuels; Biodiesel; Biomass; Sulphonated resins; Levulinates; BET; Brunauer, Emmett and Teller method; DVB; 1,4-Divinylbenzene; FA; Fatty Acid; FAME; Fatty Acid Methyl Ester; FFA; Free Fatty Acid; IEC; Ion Exchange Capacity; LA; Levulinic Acid; PDVB; Pol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت تبادل یون; AC; alternating current; A.C.; atomic composition (%); AEM; anion exchange membrane; CEM; cation exchange membrane; CPE; constant phase element; DBL; diffusion boundary layer; DC; direct current; EDL; electrical double layer; EIS; electrochemical impedanc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت تبادل یون; PEMFC; proton exchange membrane fuel cells; DMFC; direct methanol fuel cell; MEA; membrane electrode assembly; PEM; proton exchange membrane; AEM; alkaline exchange membranes; 3D; 3-dimensional; LbL; layer by layer; SEM; scanning electron microscopy; PTFE
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت تبادل یون; MFC; microbial fuel cell; PEMFC; polymer electrolyte membrane fuel cell; CNT; carbon nanotubes; GN; graphene; FePc; iron phthalocyanines; CoTMPP; cobalt tetramethoxyphenylporphyrins; IEC; ion exchange capacity; M-C; metal-carbon; M-P; metal polymer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت تبادل یون; PAni, Polyaniline; NAA, Neutron Activation Analysis; meq g−1, milli-equivalents per gram (unit for expressing ion exchange capacity)Polyaniline; Ion exchange capacity; Gamma irradiation; Structural stability
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت تبادل یون; Composite membrane; Fuel cell; Membrane modification; Nanomaterial; SPAES polymer; AFC; alkaline fuel cells; BPO; benzoyl peroxide; CMB; cross-linked miscible; CNT; carbon nanotube; DFBP; decafluorobiphenyl; DMFC; direct methanol fuel cell; HPA; heteropol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت تبادل یون; AEM; anion exchange membrane; AEMFC; anion exchange membrane fuel cell; CCG; catalyst-coated gas diffusion layer; CE; coulombic efficiency; CFBP; 4-chloro-4′-fluorobenzophenone; CMME; chloromethyl methyl ether; 6F; 4,4′-(hexafluoroisopropylidene)diphe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت تبادل یون; ST; styrene; DVB; divinyl benzene; CLD; cross-linking degree, DVB wt%; IEC; ion exchange capacity; AV; acid value; rH2O; original water in raw material; pH2O; water produced in esterification reaction; Biodiesel; Cation exchange resin; Esterification; Fr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت تبادل یون; PVDF; poly(vinylidene fluoride); PSF; polysulfone; PES; poly(ether sulfone); PAN; polyacrylonitrile; PTFE; polytetrafluoroethylene; DMAc; N,N-dimethyl acetamide; DMF; dimethyl formamide; NMP; N-methyl-2-pyrrolidone; NIPS; non-solvent induced phase separat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت تبادل یون; Membrane formation; Delayed demixing; Proton-conductive membrane; AFM; atomic force microscopy; AMPS; 2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid, AMPS® is a registered trade name of Lubrizol Corp.; DI; deionized; DSC; differential scanning calorimetry; E