آشنایی با موضوع

نانوذرات اکسید آهن از ذرات اکسید آهن با اندازه 1-100 میلی متر تشکیل شده است. نانوذرات اکسید آهن به علت سطح بالای آن به نسبت حجم، به طور گسترده ای با خواص فوق العاده پارامغناطیس قوی روبرو می شوند. نانوذرات اکسید آهن به دلیل خواص فوق العاده پارامغناطیسی و کاربردهای بالقوه پلاستیک زیست پزشکی خود ناشی از سازگاری زیستی و غیر سمی بودن آن، توجه قابل توجهی به خود جلب کرده است. پیشرفت های اخیر در تهیه نانو ذرات اکسید آهن توسط تجزیه حرارتی از نمک های کربوکسیلات آهن باعث بهبود کیفیت نانوذرات سنتی اکسید آهن از لحاظ قابلیت تشخیص اندازه، تک رنگ و ساختار بلوری. نانوذرات اکسید آهن به عنوان یکی از مهم ترین نانوذرات مغناطیسی شناخته در یک دهه ی گذشته، مورد توجه بسیاری از پژوهش گران و محققین قرار گرفته است. از جمله کاربرد های وسیع این نانوذرات می توان به نقش کاتالیستی، دارو رسانی، درمان سرطان، تصفیه ی آب های آلوده به فلزات سنگین و مواد رادیواکتیو، کاربرد در دستگاه MRI، سیال مغناطیسی و. . . اشاره کرد. هم چنین نقش و کاربرد نانوکامپوزیت ها در دنیای امروزی غیر قابل انکار است. استفاده از نانوذرات کامپوزیتی در صنایع بسته بندی مواد غذایی، در ساخت غشا به منظور جداسازی گاز ها، در صنعت خودروسازی و. . . تنها بخشی از کاربرد این نوع از نانوذرات می باشد. نانوذرات اکسید آهن به دلیل کاربردی که در صنایع، کاتالیست و زمینه‌های زیست دارویی از قبیل دارورسانی، سنجش پادتن و گرمادرمانی توسط مگنتیت دارند در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده‌اند. از این‌رو نانوذرات اکسید آهن شامل نانوذرات مگنتیت (Fe3O4)، نانوذرات هماتیت (α-Fe2O3) و میکرومیله ‌های گوئتیت (α-FeOOH) از طریق روش‌های هم‌رسوبی و سولووترمال سنتز شدند. در روش هم‌رسوبی متغیرهای مختلفی همچون pH اولیه محلول، دمای واکنش و نسبت مولی Fe2+/Fe3+ بر روی اندازه ذرات اثرگذار هستند.
در این صفحه تعداد 319 مقاله تخصصی درباره نانوذرات اکسید آهن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده نانوذرات اکسید آهن
مقالات ISI نانوذرات اکسید آهن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات اکسید آهن; Iron oxide nanoparticles; Moderate magnetic field; Murine bone marrow cells; Colony forming units of granulocytes and macrophages; Reactive oxygen species; In vitro;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات اکسید آهن; NPs; nanoparticles; IONPs; iron oxide NPs; IONPZ; iron oxide NPs incorporated into zeolite; NRRT; neutral red retention time; ROS; reactive oxygen species; DCFH2-DA; 2′,7′-dichlorodihydrofluorescin diacetate; DCFH; 2′,7′-dichlorofluorescin; DCF; 2
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات اکسید آهن; AAV; adeno-associated viruses; ADA; adenosine deaminase deficiency; APCs; antigen presenting cells; AuNC; gold nanoclusters; AuNPs; gold nanoparticles; AuNRs; gold nanorods; BBB; blood-brain barrier; Bcl-2; B-cell lymphoma 2; Cas; CRISPR-associated; ChNPs
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات اکسید آهن; Heterogeneous photo-Fenton; Iron oxide nanoparticles; Magnetic nanocomposite microspheres; Visible light irradiation; Wastewater;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات اکسید آهن; Iron oxide nanoparticles; Acidic brine; Abiotic iron oxidation; Abiotic iron reduction; Fe(II) adsorption; Aggregation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات اکسید آهن; root monitoring; electrical capacitance tomography; presymptomatic disease detection; iron oxide nanoparticles; root sensor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات اکسید آهن; Magnetic nanoclusters; Iron oxide nanoparticles; Inorganic oxides; X-ray photoelectron spectroscopy; Electron microscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات اکسید آهن; Conducting polymer; Magnetic dispersion; Polyaniline; Iron oxide nanoparticles; Hybrid particles; Cytotoxicity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات اکسید آهن; Iron oxide nanoparticles; Magnetic hyperthermia; Magneto-structural effects; Magnetic dipolar interactions; Magnetic imaging guided - hyperthermia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات اکسید آهن; Iron oxide nanoparticles; Magnetic powdered activated carbon; Heterotrophic biomass; Biological treatment; Hybrid membrane processPAC, Powdered activated carbon; NPs, Nanoparticles; MPAC, Magnetic powdered activated carbon; HMP, Hybrid membrane process; X