آشنایی با موضوع

بازسازی تکراری Iterative Reconstruction نوعی روش پس-پردازش تصویری در سی تی اسکن و دیگر اقسام تصویربرداری پزشکی است. تصور می شود که رفته رفته روش بازتابی فیلتر شده جای و اهمیت خود را به این روش جدیدتر بدهد. هدف از این الگوریتم ها کاهش نوفه بدون قربانی کردن قدرت تفکیک پذیری تصویر (رزولوشن) و یکای هاونسفیلد سیستم است. روش های بازسازی تکراری، ابزار قدرتمندی برای بازسازی تصاویر توموگرافی کامپیوتری است به ویژه زمانیکه روش های تحلیلی در دسترس نباشد، داده ها کامل باشد یا در مواردی که مدلسازی نویز و تصویر باید در نظر گرفته شود. نقاط ضعف اصلی روش های تکراری بار سنگین محاسباتی و همگرایی آهسته ی آن است. البته می بایست در نظر داشت که با پیشرفت تکنولوژی محاسبات فوق سریع، دیگر محاسبات مانع سختی به شمار نمی آید. نقطه ضعف این روش سرعت پایینتر آن نسبت به بازتابی فیلتر شده است. دلیل توجه به آن در سالهای اخیر استفاده از آن در پایین آوردن دوز است.
در این صفحه تعداد 186 مقاله تخصصی درباره بازسازی تکراری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بازسازی تکراری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی تکراری; Computed tomography; Coronary vessels; Cardiovascular diseases; Radiation exposure; Radiation dosage; Phantoms; Imaging; ADMIRE; Advanced model based iterative reconstruction; AIDR-3D; Adaptive iterative dose reduction 3D; ASIR-V; Adaptive statistical ite
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی تکراری; ADMIRE; Advanced modeled based iterative reconstruction; cCTA; Coronary CT angiography; CNR; Contrast-to-noise ratio; DSCT; Dual-source computed tomography; FBP; Filtered-back projection; FOV; Field-of-view; IR; Iterative reconstruction; IQR; Interquartil
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی تکراری; bpm; beats per minute; CAD; coronary artery disease; cCTA; coronary computed tomography angiography; FBP; filtered back projection; FWHM; full width at half maximum; HU; Hounsfield units; IR; iterative reconstruction; kVp; kilovoltage peak; mSv; millisiev
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی تکراری; Agatston score; ASIR; Coronary artery calcium score; Coronary artery calcium volume; Filtered back projection; Iterative reconstruction; CT attenuation values; Pixel CT values
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی تکراری; Coronary CT angiography; Cardiac computed tomography; ECG-gated scanning; ECG-triggered scanning; Iterative reconstruction; First-pass enhancement scanning; Dual-energy computed tomography; Cardiac perfusion computed tomography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی تکراری; Computed tomography; Iterative reconstruction; Image quality; Deformation of circular structures; Noise power spectrumCNR, contrast to noise ratio; CTDI, computed tomography dose index; FBP, filtered back projection; FOV, field of view; IR, iterative reco
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی تکراری; SAH; subarachnoid hemorrhage; CTA; computed tomography angiography; FBP; filtered back projection; IR; iterative reconstruction; IQ; image quality; MBIR; model-based iterative reconstruction; ASIR; adaptive statistical iterative reconstruction; ROI; regio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی تکراری; CAC; coronary artery calcium; CAD; coronary artery disease; CT; computed tomography; NLST; National Lung Screening Triael; Computed tomography; Ultra-low dose; Coronary artery disease; Coronary artery calcium; Iterative reconstruction; Tin filtration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی تکراری; AP + LAT; the sum of anteroposterior length and lateral width; AVS; adrenal vein sampling; CI-AKI; contrast-induced acute kidney injury; CNR; contrast-to-noise ratio; CTDIvol; the volume CT dose index; DLP; dose-length product; FBP; filtered back projec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی تکراری; Cardiac CT; coronary calcium scan; Agatston score; iterative reconstruction; radiation dose; AIDR 3D; adaptive iterative dose reduction 3D; ATCM; automatic tube current modulation; CAD; coronary artery disease; CAC; coronary artery calcium; CACS; coronary
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی تکراری; Computed tomography; subsolid nodule quantification; iterative reconstruction; size-specific dose estimate; reduced radiation dose; AIDR 3D; adaptive iterative dose reduction using three-dimensional processing; CT; computed tomography; CTDIvol; computed t