کتوکونازول

در این صفحه تعداد 262 مقاله تخصصی درباره کتوکونازول که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کتوکونازول (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کتوکونازول; LLOQ; lower limit of quantification; IS; internal standard; QC; quality control; LQC; low QC; MQC; medium QC; HQC; high QC; MRM; multiple reaction monitoring; RE; relative error; RSD; relative standard deviation; LC-MS/MS; Ketoconazole; Systemic exposur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کتوکونازول; Hepatic microsomes; 3-methylindole; 3-hydroxy-3-metyloxindole; Indole-3-carbinol; Cytochrome P450; 2-AAP; 2-aminoacetophenone; 3MI; 3-methylindole; 3MOI; 3-methyloxindole; BFC; 7-benzyloxy-4-trifluoromethylcoumarin; BFCOD; 7-benzyloxy-4-trifluoromethylcou
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کتوکونازول; ICO, icotinib (PubChem CID: 22024915); MDZ, midazolam (PubChem CID: 4192); KTZ, ketoconazole (PubChem CID: 456201); 1′-OH-MDZ, 1′-hydroxy-midazolam (PubChem CID: 107917); 4-OH-MDZ, 4-hydroxy-midazolam (PubChem CID: 124449); TST, testosterone (PubChem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کتوکونازول; Hepatotoxicity; DILI; Idiosyncratic hepatotoxicity; Individual differences; Risk factors; P450; CYP3A4; Acetaminophen; Cyclophosphamide; Ketoconazole; Tamoxifen; Human hepatocytes
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کتوکونازول; OleP; 8.8a-deoxyoleandolide epoxigenase; P450; cytochrome P450; EpoK; Epothilone C-D monooxygenase; PimD; Pimaricin monooxygenase; MycG; Mycinamicin monooxygenase; CLT; clotrimazole; KC; ketoconazole; DMSO; dimethyl sulfoxide; DEO; 8.8a-deoxyoleandolide
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کتوکونازول; EEA; 8-epidiosbulbin E acetate; DB; Dioscorea bulbifera L; KTC; ketoconazole; GSH; Glutathione; NAL; N-acetyl lysine; BSO; buthionine sulfoximine; HPLC; high-performance liquid chromatography; DTT; Dithiothreitol; MLMs; mouse liver microsomes; DEX; dexame
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کتوکونازول; TWHF; Tripterygium wilfordii Hook F; TP; triptolide; GL; glycyrrhizin; KCZ; ketoconazole; MDZ; midazolam; OH-MDZ; 1׳-hydroxymidazolam; IS; internal standard; AUC∞; area under curve from dosing time extrapolated to infinity; MRT∞; mean residence time
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کتوکونازول; TP; triptolide; TWHF; Tripterygium wilfordii Hook. F.; CYP; cytochrome P450; RLM; rat liver microsomes; SCRH; sandwich-cultured rat hepatocytes; LDH; lactate dehydrogenase; AST; aspartate transaminase; ALT; alanine aminotransferase; MDA; malondialdehyde;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کتوکونازول; DHEA; 3β-hydroxy-5-androstene-17-one (dehydroepiandrosterone); 7OH-DHEA; 7-hydroxy-dehydroepiandrosterone; 11β-HSD1 or 2; 11β-hydroxysteroid dehydrogenase isoform 1 or 2; H6PDH; hexose-6-phosphate dehydrogenase; CORT; corticosterone; 11-dehydro-CORT; 1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کتوکونازول; AT; aminotetralines; BFZ; bifonazole; BH; benzoheterocycles; BP; benzopyrones; CHARMM; Chemistry at HARvard Macromolecular Mechanics; CoMFA; comparative molecular field analysis; CPR; NADPH-cytochrome P450 oxidoreductase; CR; chromanes; CTZ; clotrimazole;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کتوکونازول; 4-OH-ASDN; 4-hydroxyandrostenedione; cAMP; cyclic AMP; ATZ; atrazine; BPA; bisphenol A; CSA; cyclosporin A; CYP11A; cytochrome P450 11A; CYP17; cytochrome P450 17; CYP19 (aromatase); cytochrome P450 19; DBP; dibutyl phthalate; DEHP; diethylhexyl phthalate