بیوپسی کلیه

در این صفحه تعداد 107 مقاله تخصصی درباره بیوپسی کلیه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بیوپسی کلیه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوپسی کلیه; Inflammatory bowel disease (IBD); acute interstitial nephritis (AIN); monoclonal antibody; vedolizumab; acute renal failure (ARF); acute kidney injury (AKI); ulcerative colitis; Crohn's disease; glucocorticoids; kidney biopsy; case report;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوپسی کلیه; Nephrotic syndrome; membranous nephropathy (MN); mercury; mercury chelator; pediatric nephrology; kidney biopsy; poisoning; environmental exposure; kidney disease; adolescent;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوپسی کلیه; Congo Red; fibrillary glomerulonephritis; amyloid; proteomics; mass spectrometry; DNAJB9; congophilic; AL amyloidosis; fibrillary deposits; kidney biopsy; laser microdissection; immunohistochemistry; misdiagnosis; biomarker; renal pathology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوپسی کلیه; Acute kidney injury (AKI); acute tubular injury (ATI); serum creatinine (Scr); NGAL; L-FABP; KIM-1; IL-18; kidney biopsy; kidney histology; subclinical AKI; kidney injury biomarker; diagnostic performance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوپسی کلیه; Mitochondrial encephalomyopathy, lactic acidosis, and stroke-like episodes (MELAS syndrome); kidney biopsy; renal; Fanconi syndrome; focal segmental glomerulosclerosis (FSGS); proteinuria; heteroplasmy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوپسی کلیه; Allograft; light chain proximal tubulopathy (LCPT); recurrent LCPT; monoclonal gammopathy; monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS); multiple myeloma; kidney biopsy; renal transplantation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوپسی کلیه; Glomerulonephritis; masked deposits; IgGκ; lymphomatous infiltration; hematopoietic neoplasia; renal infiltration; proteinase predigestion; antigen retrieval; kidney biopsy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوپسی کلیه; Histiocytic glomerulopathy; hemophagocytosis; hemophagocytic syndrome; macrophage activation syndrome; acute kidney injury (AKI); proteinuria; kidney biopsy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوپسی کلیه; Nephrology fellowship training; educational research; nephrology education; national survey; procedures; procedural skills competency; renal imaging; renal ultrasound; lung ultrasound; dialysis catheter; catheter placement; kidney biopsy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوپسی کلیه; Primary glomerulonephropathy; glomerulonephritis; nephrotic syndrome; focal segmental glomerulosclerosis (FSGS); membranous glomerulonephritis (MGN); minimal change disease (MCD); IgA nephropathy (IgAN); epidemiology; race/ethnic predilection; kidney biop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوپسی کلیه; Distal renal tubular acidosis (dRTA); type I RTA; anion exchanger type 1 (AE1); antibodies; autoimmunity; hypokalemia; immunofluorescence; kidney biopsy; intercalated cells; stomach;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوپسی کلیه; Thrombotic microangiopathy (TMA); systemic lupus erythematosus (SLE); eculizumab; kidney biopsy; acute kidney injury (AKI); proteinuria; lupus nephritis; atypical hemolytic uremic syndrome (aHUS);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوپسی کلیه; Minimal change nephropathy (MCN); adult onset; steroid resistant; relapse, disease flare, remission, glomerulonephritis; nephrotic syndrome; glucocorticoid; renal survival; end-stage renal disease (ESRD); kidney biopsy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوپسی کلیه; Podocyte infolding glomerulopathy (PIG); podocyte infolding; podocytopathy; podocyte foot process; microspherules; nephrotic syndrome; transmission electron microscopy; kidney biopsy; undifferentiated connective tissue disease (UCTD); kidney pathology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوپسی کلیه; Mixed cryoglobulinemic glomerulonephritis; T-cell lymphoma; paraneoplastic; lymphoproliferative infiltration; kidney biopsy; membranoproliferative glomerulonephritis (MPGN); autoantibody; hypocomplementemia; follicular helper phenotype; lymphoid neoplasm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوپسی کلیه; IgA nephropathy (IgAN); glomerulonephritis (GN); end-stage renal disease (ESRD); kidney failure; estimated glomerular filtration rate (eGFR); hemoglobin; Oxford classification; predictive model; kidney biopsy; prognostication; disease progression; kidney