اصطحکاک جنبشی

در این صفحه تعداد 71 مقاله تخصصی درباره اصطحکاک جنبشی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اصطحکاک جنبشی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اصطحکاک جنبشی; ASTM; American Society for Testing and Materials; CDU; Central Distillation Unit; CERTH; Centre of Research and Technology, Hellas; EIBI; European Industrial Bioenergy Initiative; EU; European Union; FCC; Fluid Catalytic Cracking; FCC HCO; Fluid Catalytic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اصطحکاک جنبشی; ASTM; American Society for Testing and Materials; CP; critical point; DLS; Dynamic light scattering; DMF; 2,5-dimethylfuran; ETBE; ethyl tert-butyl ether; EHN; 2-ethylhexyl nitrate; FAME; atty acid methyl ester derived by rapeseed oil; HepOH; 1-heptanol;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اصطحکاک جنبشی; Fatty acid methyl ester; Cetane number; Biodiesel standard; Clean energy; Renewable fuel; AAS; average absolute deviation; CFPP; cold filter-plugging point; FA; fatty acid; FAME; FA methyl esters; IP; induction period; IV; iodine value; SN; saponification
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اصطحکاک جنبشی; absorption coefficient of luminous flux; a potential resource; temperature control; kinematic viscosity; volatility; oxidation resistance coefficient.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اصطحکاک جنبشی; Biodiesel; Blends; Fatty acid methyl esters; Fuel; Properties; AV; acid value; CFPP; cold filter plugging point; CP; cloud point; CSME; camelina sativa seed oil methyl esters; CTME; cottonseed oil methyl esters; FA; fatty acid; FAME; fatty acid methyl est
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اصطحکاک جنبشی; Waste cooking oil methyl esters; Bio-lubricant basestock; Analysis of variance; Catalyst reusability; Thermo-oxidative stability; WCOME; waste cooking oil methyl esters; RSM; response surface methodology; WCO; waste cooking oil; OOC; oxirane oxygen conten
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اصطحکاک جنبشی; RON; Research Octane Number; EP; ethyl propionate; 2MF; 2-methylfuran; DFB; dual fermentation bio-refinery; CI; compression ignition; PRF95; Primary Reference Fuels; ru; instantaneous flame radius; Lb; Markstein length; ρb; burned mixture densities; nu;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اصطحکاک جنبشی; AOCS; American Oil Chemists' Society; ASTM; American Society for Testing and Materials; AV; acid value; CEN; European Committee for Standardization; CFPP; cold filter plugging point; CME; canola oil methyl esters; CP; cloud point; FA; fatty acid; FAME;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اصطحکاک جنبشی; SFA; saturated fatty acids; MUFA; monounsaturated fatty acids; PUFA; polyunsaturated fatty acids; DU; degree of unsaturation; SV; saponification value; IV; iodine value; CN; cetan number; LCSF; long-chain saturated factor; CFPP; cold filter point; CP; clo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اصطحکاک جنبشی; Biodiesel; Blends; Brassica juncea; Diesel; Fatty acid methyl esters; Properties; AV; acid value; BJME; B. juncea oil methyl esters; BJO; B. juncea oil; CFPP; cold filter plugging point; CP; cloud point; DCN; derived cetane number; FA; fatty acid; FFA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اصطحکاک جنبشی; APE; average percent error; AV; acid value; CFME; chicken fat methyl esters; CP; cloud point; FA; fatty acid; FAME; fatty acid methyl ester; HDS; hydrodesulfurization; KV; kinematic viscosity; LSD; low-sulfur (<500 ppm) diesel fuel; PME; palm oil methyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اصطحکاک جنبشی; Acid value; Biodiesel; Fatty acid methyl esters; Induction period; Kinematic viscosity; Oxidative stabilityAOCS, American oil Chemists’ Society; AV, Acid value; CEN, European Committee for Standardization; CME, Canola oil methyl esters; CP, Cloud point; F