اثر ایزوتوپ سینتیک

در این صفحه تعداد 137 مقاله تخصصی درباره اثر ایزوتوپ سینتیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اثر ایزوتوپ سینتیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اثر ایزوتوپ سینتیک; Amine dehydrogenase; Amine oxidase; Quinoprotein; Posttranslational modification; Redox cofactor; Tryptophan; AADH; aromatic amine dehydrogenase; CTQ; cysteine tryptophylquinone; KIE; kinetic isotope effect; QHNDH; quinohemoprotein amine dehydrogenase; LT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اثر ایزوتوپ سینتیک; Biomass; Sustainability; Catalysis; Multifunctional; Catalyst design; 1,2-PDO; 1,2-propanediol; 1,3-PDO; 1,3-propanediol; 2-MF; 2-methylfuran; ALD; atomic layer deposition; A&AEM; alkali & alkaline earth metals, ATR-FTIR, attenuated total reflectance-Four
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اثر ایزوتوپ سینتیک; Encapsulation; Gold nanoparticles; Heterogeneous catalysis; Silica; Formic acid; Hydrogen; ATR-FTIR; Kinetic isotope effect;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اثر ایزوتوپ سینتیک; Chain reaction; Coenzyme Q; Kinetic isotope effect; Lipid peroxidation; Mitochondria respiration; Polyunsaturated fatty acid; Free radicals;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اثر ایزوتوپ سینتیک; Alcohol; Selective oxidation; Gold; Chromium; Hydrotalcite; UV-Raman; Heterogeneous catalysis; Supported catalysts; Kinetic isotope effect
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اثر ایزوتوپ سینتیک; CALB; immobilized lipase-B from Candida antarcticaon acrylic resin - Novozyme 435; KIE; kinetic isotope effect; EIE; equilibrium isotope effect; AIC; Akaike's Information Criterion; df; degrees of freedom; Ethyl butyrate; Lipase-catalyzed esterificati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اثر ایزوتوپ سینتیک; Isotope effects; Polyamidation; Deamidation; Transglutaminase; Steady-state kinetics; KIE; kinetic isotope effect; TG2; transglutaminase 2, tissue transglutaminase; Z-Gln-Gly; N-Benzyloxycarbonyl-l-Glutaminylglycine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اثر ایزوتوپ سینتیک; l-methionine; l-methionine synthase (EC 2.1.1.14); O-methyl and N-methyl groups; 13C/12C isotope fractionation; 13C NMR; QM/MM theoretical calculation; AdoMet; S-adenosylmethionine; EA; elemental analyzer; EIE; equilibrium isotope effect; Hcy; homocystein
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اثر ایزوتوپ سینتیک; Chl; chlorophyll; DAD; 2,3,5,6-tetramethyl-p-phenylenediamine; CW EPR; continuous wave electron paramagnetic resonance; DMSO; dimethyl sulfoxide; H/D; hydrogen-deuterium exchange; HEPES; 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid; KIE; kinetic iso
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اثر ایزوتوپ سینتیک; CHO; choline oxidase; DAD; donor-acceptor distance; D-choline; 1,2-[2H4]-choline; FAD; flavin adenine dinucleotide; KIE; kinetic isotope effect; QM; quantum mechanical; TRS; tunneling-ready-state; TST; transition state theory; Choline oxidase; Flavin-subs
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اثر ایزوتوپ سینتیک; CSIA; Compound-specific stable isotope analysis; Tracking; Erosion; Water quality; Land use; PSE; pressurized solvent extraction; BMP; beneficial or best management practice; CAM; Crassulacean acid metabolism; CSSI; compound-specific stable isotope; CV; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اثر ایزوتوپ سینتیک; FNR; ferredoxin-NADP+ reductase; FPR; bacterial-type FNR; AnFNR; FNR from the cyanobacterium Anabaena PCC 7119; PsFNR; FNR from Pisum sativum; XaFPR; FPR from Xanthomonas axonopodis pv. citri; EcFPR; FPR from Escherichia coli; FNRox; FNR in the fully oxid