پارامترهای سینتیکی

در این صفحه تعداد 844 مقاله تخصصی درباره پارامترهای سینتیکی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پارامترهای سینتیکی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پارامترهای سینتیکی; CD44; cluster of differentiation 44; ECM; extra-cellular matrix; HA; hyaluronan; HAase; hyaluronidase; HAS; hyaluronan synthase; HAx; hyaluronan chain containing x saccharides; HPLC; high performance liquid chromatography; HN; hyaluronectine; Ip; polydisp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پارامترهای سینتیکی; Phenylalanine dehydrogenase (PheDH) mutants; Non-natural amino acids; Biocatalysts; Organic solvents; Substrate specificity; Enzyme stability; Kinetic parameters; Co-enzyme recycling
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پارامترهای سینتیکی; Physical chemistry; Thermal accelerated ageing test; Centralite/stabilizer consumption reaction; Bethelot's equation; Semenov's equation; Safe storage life; Kinetic parameters; Kinetic compensation effect;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پارامترهای سینتیکی; alkylcatechol 2,3-dioxygenase; butylphenol; molar extinction coefficient; kinetic parameters; Pseudomonas putidaA23O; alkylcatechol 2,3-dioxygenase; aa; amino acid; AC; alkylcatechol; AP; alkylphenol; BC; butylcatechol; C23O; catechol 2,3-dioxygenase; MC;