آشنایی با موضوع

در زمینه بهینه سازی ریاضی، آرام سازی لاگرانژی یک روش آرام سازی است که یک مسئله دشوار بهینه سازی محدودیت ها را با یک مشکل ساده تقریب می کند. یک راه حل برای مسئله آرام یک راه حل تقریبی برای مسئله اصلی است و اطلاعات مفیدی را ارائه می دهد.
در این صفحه تعداد 328 مقاله تخصصی درباره آرام سازی لاگرانژی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده آرام سازی لاگرانژی
مقالات ISI آرام سازی لاگرانژی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آرام سازی لاگرانژی; Service system design; Economies-of-scale; M/M/1; Second-order cone programming; Special order sets of type 2 (SOS2); Lagrangian relaxation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آرام سازی لاگرانژی; Blood supply chain; Green supply chain; Multi-objective optimization; Robust optimization; Bounded objective function; Lagrangian relaxation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آرام سازی لاگرانژی; Energy management of multiple buildings; Energy exchange among buildings; Mixed integer programming; Lagrangian relaxation; Scenario-based stochastic method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آرام سازی لاگرانژی; Scheduling problem; Steelmaking continuous casting; Surrogate subgradient method; Lagrangian relaxation; Heuristic method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آرام سازی لاگرانژی; Stochastic programming; Mixed-integer column generation; Dantzig-Wolfe decomposition; Lagrangian relaxation; Heuristics; 90C11; 90C15;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آرام سازی لاگرانژی; Integrated optimization; Train scheduling; Preventive maintenance time slots (PMTSs) planning; Cumulative flow variables; Lagrangian relaxation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آرام سازی لاگرانژی; Semiconductor manufacturing; Qualification management; Stochastic programming; Random capacity; Lagrangian relaxation; Surrogate subgradient method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آرام سازی لاگرانژی; Building energy management; Coordination of air conditioning and mechanical ventilation (ACMV) system and fans; Lagrangian relaxation; Optimization; Thermal comfort;