لایه لایه

در این صفحه تعداد 782 مقاله تخصصی درباره لایه لایه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI لایه لایه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه لایه; a-C; amorphous Carbon; a-Si; amorphous silicon; a-Si:H; hydrogenated amorphous silicon; AgNC; silver nanocomposite; AgNW; silver nanowires; APTES; 3-Aminoproplytriethoxysilane; AZO; aluminium zinc oxide; BLG; bilayer graphene; BIPV; building integrated ph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه لایه; RI; refractive index; LbL; layer-by-layer; PDDA; poly(diallyldimethylammonium chloride); PAA; poly(acrylic acid); PSS; poly(4-styrenesulfonic acid); n; the number of film deposition cycles; PVS; poly(vinyl sulfate) potassium salt; UV; Ultraviolet; UV-vi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه لایه; Layer-by-layer; Polyelectrolytes; Multilayer nanoemulsions; Lipid digestion; Bioaccessibility and cytotoxicity; DPPH; 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl; DLS; dynamic light scattering; FFA; free fatty acids; GI; gastrointestinal; Hd; hydrodynamic diameter; LbL
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه لایه; Polymer; Hydration; Stiffness; Biointerface; Cellular processes; ECM; extracellular matrix; PEG; polyethylene glycol; PEO; poly(ethylene oxide); PEMs; polyelectrolyte multilayers; FN; fibronectin; PGs; proteoglycans; BMSCs; bone marrow stromal cells; Hap;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه لایه; Sample pretreatment; enrichment; nanomaterial; low-abundance proteins/peptides; phosphoproteins/phosphopetides; glycoproteins/glycopeptides; AAPBA; poly 3-acrylaminophenylboronic acid; AEX; anion-exchange chromatography; AFP; α-fetoprotein; AgNPs; silver
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه لایه; 4-ATP; 4-aminothiophenol; 4,4′-DMAB; 4,4′-dimercapto-azobenzene; 4-NTP; 4-nitrothiophenol; AAI; iron acetylacetonate; AF; acid fuchsine; AgTFA; (trifluoroacetylacetonoto) Ag(I); AO; acridine orange; CA; cellulose acetate; CMC; carboxymethyl cellulose;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه لایه; LbL; layer-by-layer; OCC; old corrugated container; AFM; atomic force microscopy; SEM; scanning electron microscopy; RCT; ring crush test; RSM; response surface methodology; PEMs; polyelectrolyte multi-layers; CCD; central composite design; DDJ; Dynamic D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه لایه; AChE; acetylcholinesterase;; APTES; (3-aminopropyl)triethoxysilane; BAEE; Nα-benzoyl-L-arginine ethyl ester; BSA; bovine serum albumin; CE; capillary electrophoresis; CEA; carcinoembryonic antigen; CLEA; cross-linked enzyme aggregates; CLEC; cross-linked
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه لایه; HA; hyaluronic acid; Tregs; regulatory T cells; T1DM; type 1 diabetes mellitus; IBD; inflammatory bowel disease; RA; rheumatoid arthritis; MHC; major histocompatibility complex; HLA; human leukocytes antigens; TLRs; toll-loke receptors; PRRs; pattern reco
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه لایه; MF; microfiltration; UF; ultrafiltration; NF; nanofiltration; RO; reverse osmosis; FO; forward osmosis; TEPs; transparent exopolymer particles; EPS; extracellular polymeric substances; OCT; optical coherence tomography; NPs; nanoparticles; E. coli.; Esche
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه لایه; 56MESS; (1S2S-diaminocyclohexane)platinum(II)] dichloride; AIBN; 2,2′-azobisisobutyronitrile; Apt; aptamer; AUC; area under curve; BBR3464; (trans,trans,trans)-bis-mu-(hexane-16-diamine)-mu-[diammineplatinum(II)]bis[diammine(chloro)platinum(II)] tetrani
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه لایه; Miniemulsion polymerization; Layer-by-layer; Double drugs loading; Poly(vinyl acetate) Nanoparticles; Polysaccharide; Drug delivery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه لایه; PTFE; polytetrafluoroethylene; PEEK; polyether ether ketone; DE; diatomaceous earth; LBL; layer-by-layer; PFDTS; perfluorodecyltrichlorosilane; WCA; water contact angle; Concrete; Superhydrophobic; Icephobic; Winter pavement maintenance; Skid resistance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لایه لایه; Pectin (PubChem CID: 441476); Chitosan (PubChem CID: 71853); Lipase (PubChem CID: 54603431); Bile salts (PubChem CID: 439520); Food emulsions; Interfacial design; In vitro digestion; Layer-by-layer; Biopolymers;