آشنایی با موضوع

ارزیابی چرخه حیات یا ارزیابی چرخه عمر یک رویکرد «گهواره تا گور» (Cradle to Grave) برای ارزیابی سیستم های صنعتی است. «گهواره تا گور» با جمع آوری مواد خام از زمین برای تولید محصول شروع می شود و با برگشت محصول مصرف شده به زمین به پایان می رسد. ارزیابی چرخه حیات یا ارزیابی چرخه عمر (LCA) امکان تخمین اثرات زیست محیطی تجمعی ناشی از همه مراحل چرخه حیات محصول را فراهم می آورد. ارزیابی چرخه حیات یا ارزیابی چرخه عمر (LCA) یک تکنیک برای ارزیابی جنبه های زیست محیطی و اثرات بالقوه همراه با محصول، فرآیند یا خدمات است از طریق: - گردآوری یک فهرست موجودی از ورودی های انرژی و مواد و انتشار به محیط زیست - ارزیابی اثرات بالقوه زیست محیطی همراه با ورودی های تعریف شده و انتشار به محیط زیست - تفسیر نتایج برای کمک به تصمیم گیری ارزیابی چرخه عمر (LCA) یک تکنیک برای ارزیابی همه ورودی ها و خروجی های محصول (داده ها و ستانده ها)، فرآیند یا خدمات (فهرست موجودی چرخه حیات)، ارزیابی زائدات، اثرات بر بهداشت انسان و اثرات اکولوژیکی (ارزیابی اثر) و تفسیر نتایج ارزیابی (تفسیر چرخه حیات) در کل چرخه حیات محصول یا فرآیند مورد بررسی می باشد. دو سازمان بین المللی ISO (International Standards Organization) و SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry) ارزیابی چرخه حیات را به عنوان یک ابزار مدیریت زیست محیطی توسعه داده اند. در ISO 14040 تعریف زیر در مورد LCA یا ارزیابی چرخه حیات ارائه شده است: "مجموعه ای از روش های سیستماتیک برای گردآوری و ارزیابی مواد و انرژی ورودی و خروجی و اثرات زیست محیطی همراه یک سیستم محصول در طول چرخه حیات آن" بر اساس نظر SETAC تعریف LCA به صورت زیر می باشد: "ارزیابی چرخه حیات یک فرآیند برای ارزیابی اثرات زیست محیطی همراه با یک محصول، فرآیند یا فعالیت است که با شناسایی و کمی کردن انرژی و مواد مصرفی و زائدات منتشره به محیط زیست انجام می شود، ارزیابی اثرات انرژی و مواد مصرفی و مواد منتشره به محیط زیست و شناسایی و ارزیابی فرصت ها برای بهبود وضعیت محیط زیست شامل کل چرخه حیات محصول، فرآیند یا فعالیت، از استخراج و فرآوری مواد خام، ساخت، حمل و نقل و توزیع، استفاده، استفاده مجدد، نگهداری، بازیافت و دفع نهایی می شود. " بنابراین، ارزیابی چرخه حیات (LCA) ابزاری برای تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی محصولات در همه مراحل چرخه حیات آن ها – از استخراج منابع تا تولید مواد، تولید قطعات و تولید نهایی محصول و استفاده از محصول تا مدیریت پس از دورانداختن آن شامل بازیافت، استفاده مجدد و دفع نهایی- (به عبارت دیگر از گهواره تا گور) می باشد. کل سیستم فرایندهای واحد شامل چرخه حیات محصول "سیستم محصول"نامیده می شود. سابقه ارزیابی چرخه حیات در ایران بسیار کوتاه بوده و کمتر از یک دهه می باشد. کارشناسان شرکت ابنیه پایدار سبز افتخار دارند که اولین پروژه ارزیابی چرخه حیات را در ایران برای نیروگاه اتمی بوشهر در سال 1388 انجام داده و نتایج آنرا در مقالات مختلف بین المللی ارائه نموده اند. از دیگر پروژه های شرکت در زمینه ارزیابی چرخه عمر، تهیه گزارش ارایه خدمات در زمینه ارزیابی چرخه حیات (LCA) جهت شرکت پتروشیمی پارس (شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس) در منطقه عسلویه، بوشهر می باشد.
در این صفحه تعداد 535 مقاله تخصصی درباره ارزیابی چرخه حیات که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ارزیابی چرخه حیات (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چرخه حیات; Building refurbishment strategies; Prefabricated façade elements; Future energy supply mix scenarios; Future climate change scenarios; Life cycle assessment (LCA); Embodied green house gas emissions (GWP); Embodied energy (CED)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چرخه حیات; Life Cycle Assessment (LCA); Pig-meat production; Animal feed; Cumulative energy demand (CED); Global warming potential (GWP); ReCiPe (midpoint and endpoint approach); CED; cumulative energy demand; CML01; CML01 method; CML-IA; CML-IA method; CO2.eq; CO2
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چرخه حیات; Life Cycle Assessment (LCA); Photovoltaic (PV); Silicon; Waste of electric and electronic equipment (WEEE); Recycling; Renewable energy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چرخه حیات; Life Cycle Assessment (LCA); Life Cycle Costing (LCC); sustainable renovation; rooftop extension; semi-prefabricated elements; allocation; building lifespan; energy calculations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چرخه حیات; Gypsum plasterboard; European Union; Material flow analysis; Life cycle assessment (LCA); Primary energy; GHG emissions
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چرخه حیات; Organic photovoltaic (OPV); Tandem cell; Life Cycle Assessment (LCA); Global warming potential (GWP); Energy payback time (EPBT); Levelized costs of electricity (LCOE);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چرخه حیات; Concrete mixture proportioning; Global warming potential (GWP); Life cycle assessment (LCA); Ground granulated blast furnace slag (GGBS); Fly ash (FA); Compressive strength;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چرخه حیات; Cellulosic ethanol; Life cycle assessment (LCA); Dilute acid (DA); Steam explosion (SE); Greenhouse gas (GHG); Net energy ratio (NER);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چرخه حیات; CAS; conventional activated sludge; CFs; characterisation factors; COD; chemical oxygen demand; EP; eutrophication potential; FETP; freshwater ecotoxicity potential; FU; functional unit; GC/MS/MS; Gas Chromatography coupled with Mass Spectrometry; GHGs; g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چرخه حیات; Geothermal energy; Woody biomass conversion; Urban energy systems; Energy modeling; Optimization; Life Cycle Assessment (LCA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چرخه حیات; BOD; Biochemical Oxygen Demand; COD; Chemical Oxygen Demand; TSS; Total Suspended Solids; TNK; Total Kjeldahl Nitrogen; WWTs; Wastewater treatment systems; ai-WWTs; Agro-industrial wastewater treatment systems; CDM; Clean Development Mechanisms; LCA; life
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چرخه حیات; Life Cycle Assessment (LCA); Abandoned mine land (AML); Sunflower biodiesel feedstock; Low-input agriculture; Coal mine refuse; Bauxite residue;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چرخه حیات; Life Cycle Assessment (LCA); Building-integrated solar thermal collectors; Rainwater harvesting; Embodied energy, Embodied carbon; Energy payback time (EPBT), Greenhouse-gas payback time (GPBT) and Energy return on investment (EROI); USEtox and Ecological
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چرخه حیات; Palm oil mill (POM); Biorefinery comparison; Empty fruit bunches (EFB); Shell; Fiber; Life Cycle Assessment (LCA); Eutrophication potential (EP); Economic assessment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چرخه حیات; Activated carbon; Biofiltration; Chemical scrubbing; Life cycle assessment (LCA); Odour abatement; Wastewater treatment plants (WWTPs);