متاستاز کبدی

در این صفحه تعداد 241 مقاله تخصصی درباره متاستاز کبدی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده متاستاز کبدی
مقالات ISI متاستاز کبدی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متاستاز کبدی; EMT; epithelial mesenchymal transition; qRT-PCR; quantitative real time polymerase chain reaction; CXCL12; C-X-C motif chemokine ligand 12; CXCR4; C-X-C chemokine receptor type 4; CK7; cytokeratin-7; CDH1; E-cadherin; CLDN4; claudin-4; HIF-1A; hypoxia ind
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متاستاز کبدی; APC; antigen presenting cell; BM; bone marrow; CCL; CC-chemokine ligand; CEA; carcinoembryonic antigen; CEAR; carcinoembryonic antigen receptor; Clec4f; C-type lectin domain family 4 member F; CRC; colorectal cancer; CTC; circulating tumour cell; CXCL; ch
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متاستاز کبدی; Colorectal cancer; Surgery; liver metastasis; Preclinical; Clinical; Tumor growth; bFGF; basic fibroblast growth factor; CSC; cancer stem cell; CT; computed tomography; EMT; epithelial to mesenchymal transition; HCC; hepatocellular carcinoma; HGF; hepatoc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متاستاز کبدی; CCR; completeness of cytoreduction; CRC; colorectal cancer; CRS; cytoreductive surgery; EPIC; early postoperative intraperitoneal chemotherapy; EGFR; epidermal growth factor receptor; HIPEC; hyperthermic intraperitoneal chemotherapy; LM; liver metastases;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متاستاز کبدی; Uveal melanoma; High risk of metastasis; Magnetic resonance imaging; Liver metastasis; DetectionMélanome uvéal; Haut risque de métastase; Imagerie par résonance nucléaire; Métastases hépatiques; Détection
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متاستاز کبدی; CCO; Cancer Care Ontario; CRC; colorectal cancer; CT; chemotherapy; DFS; disease-free survival; EORTC; European Organisation for Research and Treatment of Cancer; FU; fluorouracil; GRADE; Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متاستاز کبدی; Stereotactic body radiation therapy; Intensity-modulated radiation therapy; Liver tumour; Liver metastasis; Hepatocellular carcinoma; Stéréotaxie extracrânienne; Radiothérapie avec modulation d'intensité; Tumeur du foie; Métastases hépatiques; HÃ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متاستاز کبدی; Breast cancer; Liver metastasis; Claudin-2; Prognostic biomarker; BCSS; breast cancer specific survival; CI; confidence interval; CLDN2; claudin-2 mRNA; ER; estrogen receptor; HR; hazard ratio; IHC; immunohistochemistry; LiMFS; liver metastasis-free survi