بیهوشی محلی

در این صفحه تعداد 327 مقاله تخصصی درباره بیهوشی محلی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بیهوشی محلی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیهوشی محلی; Hemorrhoids dearterialization; Local anesthesia; Hemorrhoid; Ambulatory surgery; Desarterialização hemorroidária; Anestesia local; Hemorróida; Cirurgia ambulatorial;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیهوشی محلی; Fascitis plantar; Terapia de ondas de choque; Infiltración con corticoesteroides; Anestesia local; Plantar fasciitis; Extracorporeal shock wave therapy; Steroid injection; Local anesthesia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیهوشی محلی; Local anesthesia; Double pigtail stent; Ureteral stent; Outpatient clinic; Flexible cystoscopy; Ureteral obstruction; Anestesia local; Catéter doble J; Catéter ureteral; Cirugía ambulatoria; Cistoscopia flexible; Obstrucción ureteral;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیهوشی محلی; cutaneous surgery; dermatologic surgery; general anesthesia; general anesthetic complications; local anesthesia; local anesthetic complications; GA; general anesthesia; LA; local anesthesia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیهوشی محلی; Cotovelo de golfista; Percutânea; Anestesia local; Procedimento minimamente invasivo; Golfers elbow; Percutaneous; Local anesthesia; Minimal invasive procedure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیهوشی محلی; Golfers elbow; Percutaneous; Local anesthesia; Minimal invasive procedure; Cotovelo de golfista; Percutânea; Anestesia local; Procedimento minimamente invasivo;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیهوشی محلی; anesthesia; clinical guideline; dermatology; education; epinephrine; infiltration; local anesthesia; local nerve block; office-based surgery; pain; safety; topical; tumescent;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیهوشی محلی; Prostatic adenomectomy; Local anesthesia; Benign prostatic hyperplasia; Holmium laser enucleation of the prostate; Blood transfusion; UrologyAdenomectomía prostática; Anestesia regional; Hiperplasia benigna de próstata; Enucleación prostática mediante lás
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیهوشی محلی; Stress urinary incontinence; Local anesthesia; Outpatient major surgery; Transobturator tapeIncontinencia urinaria de esfuerzo; Anestesia local; Cirugía mayor ambulatoria; Cabestrillo transobturatriz