انتخاب محل سکونت

در این صفحه تعداد 95 مقاله تخصصی درباره انتخاب محل سکونت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده انتخاب محل سکونت
مقالات ISI انتخاب محل سکونت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتخاب محل سکونت; Non-mandatory travel; Tour-based model; Location choice; Multinomial logit model; Household travel diary; Revealed preference data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتخاب محل سکونت; Life history-oriented approach; Residential stress; Location search; Location choice; Fuzzy logic model; Latent segmentation-based logit model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتخاب محل سکونت; Location choice; Foreign direct investments; Global cities; Agglomeration; Institutional theory; Empirical evidence; Methodological challenges;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتخاب محل سکونت; C63; C65; L14; R39; D72; Location choice; Networks; Multi-characteristics space; consumer behavior; Decision heuristics; Agent-based model; Political competition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتخاب محل سکونت; hub location; multicriteria analysis; structure; location choice; geographic level; sequential assessment; simultaneous assessment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتخاب محل سکونت; Public transport; Collective price bargaining; Location choice; Transaction costs; Universities; Fare-free public transport;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتخاب محل سکونت; F23; O32; R38; Foreign direct investment; Internationalisation of R&D; Location choice; Conditional logit models; Nested logit models; European Union;