آشنایی با موضوع

تنهایی پاسخی پیچیده و عمدتاً ناخوشایند به انزوا یا کمبود هم صحبتی است. این پاسخ معمولاً شامل احساس اضطراب از کمبود ارتباط و اشتراک با دیگران است که از گذشته شروع شده و تا به آینده ادامه خواهد داشت. البته این احساس ممکن است زمانی که فرد در اطراف خود افرادی را دارد نیز وجود داشته باشد. تنهایی می تواند حاصل عوامل مختلفی چون عوامل اجتماعی، ذهنی و احساسی باشد. تنهایی یک وضعیت انفعالی است که آن را به عنوان یک درد اجتماعی نیز توصیف می کنند و این احساس به افراد منزوی هشدار می دهد و آنان را به توسعه ارتباط و به اشتراک گذاشتن افکار و احساسات، ترغیب می کند. تحقیقات نشان داده‌اند که این احساس بین گروه‌هایی از افراد که ازدواج کرده‌اند، در رابطه هستند، درون خانواده هستند یا شغل موفقی دارند بسیار شایع است. این مسئله موضوعی است که از روزگار باستان تاکنون بسیار مورد کاوش واقع شده است. تنهایی را درد اجتماعی نیز تفسیر می‌کنند، یک مکانیزم روان شناختی برای هشدار به افرادی که منزوی شده‌اند و ترغیب آنها به جستجوی ارتباطات جدید. خصوصیات شخصیتی افراد در احساس تنهایی آنها تاثیر دارد که برخی از آنها بدین شرح است: اعتماد به نفس ضعیف یکی از خصوصیات مؤثر در احساس تنهایی است که بایستی با آن مقابله کرد. همچنین ناتوانی در ادراک درست دیگران و عدم همدلی با آنها از عوامل مؤثر در تنهایی است. تفکر و نگاه افراد در برخوردهای اجتماعی می تواند بصورت واگرا باشد که سبب انزوا می شود. از موارد دیگری که می تواند زمینه ساز تنهایی باشد به کمرویی و خجالت کشیدن و یا نگرانی برای از دست دادن موقعیتهای اجتماعی می توان اشاره کرد و شاید به تعبیر کلی تری ناتوانی در بکارگیری مهارت های زندگی قابل ذکر باشد. حرکت های بی هدف را می توان به طی طریق بی مقصد یا رقابت برای رقابت توصیف کرد که ممکن است سرانجام پویا و پایداری نداشته و به حرکت های انفعالی و احساس تنهایی ختم شود.
در این صفحه تعداد 309 مقاله تخصصی درباره تنهایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تنهایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنهایی; Soledad; Personas mayores; Institucionalización; Programas de intervención; Eficacia; Loneliness; Elderly; Institutionalisation; Intervention programs; Efficacy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنهایی; Loneliness; Experience sampling; Multilevel analysis; Uses & gratifications; Facebook; Social media; BFAS; Bergen Facebook Addiction Scale; ESM; Experience Sampling Methodology; ESP; Experience Sampling Program; IQ-24; Insecurity Questionnaire; MLS; Multi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنهایی; Veterans; Health; Volunteer; Mental health; Depression; Brain injury; Stress disorders; Post-traumatic; Loneliness; Social support; Self-efficacy; Reintegration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنهایی; Empathy; Loneliness; Life satisfaction; Burnout; Palliative care; Homecare services; Empatía; Soledad; Satisfacción vital; Agotamiento laboral; Cuidados paliativos; Atención domiciliaria;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنهایی; Suicidal ideation; Rural nursing home; Elderly; Path analysis; Depression; Hopelessness; Loneliness; Self-esteem; SI; suicidal ideation; NSI; without suicidal ideation; RSES; Rosenberg Self-esteem Scale; ULS; UCLA Loneliness Scale; HADS-D; Hospital Anxiet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنهایی; Empatía; Soledad; Satisfacción vital; Agotamiento laboral; Cuidados paliativos; Atención domiciliaria; Empathy; Loneliness; Life satisfaction; Burnout; Palliative care; Homecare services;