طیف سنجی Mössbauer

در این صفحه تعداد 1446 مقاله تخصصی درباره طیف سنجی Mössbauer که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI طیف سنجی Mössbauer (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی Mössbauer; Carpathian obsidian; Mahogany obsidian; Prompt Gamma Activation Analysis; Small Angle Neutron Scattering; Mössbauer spectroscopy; Transmission electron microscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی Mössbauer; Iron; Fourier Transform Infrared spectroscopy; Hydrolytic durability; Mössbauer spectroscopy; Sodium-aluminum iron phosphate glass; Raman spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی Mössbauer; Hematite; Magnetite; First-order reversal curve (FORC) diagrams; Mossbauer spectroscopy; Transmission electron microscopy; X-ray diffraction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی Mössbauer; Magnetite nanoparticles; Surface-functionalization; Hydrolysis and condensation reactions; X-ray diffraction; Mössbauer spectroscopy; Zero-field-cooled/field-cooled traces;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی Mössbauer; Multiphase iron oxides (Fe3O4, γ-Fe2O3 and α-Fe2O3); Plasma synthesis; Mössbauer spectroscopy; X-ray diffraction; Rietveld refinement; Structural and magnetic properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی Mössbauer; Iron; Phosphorus; Sewage; Sewage sludge; Mössbauer spectroscopy; Vivianite; CPR; Chemical Phosphorus Removal; COD; Chemical Oxygen Demand; DO; Dissolved Oxygen; DOC; Dissolved Organic Carbon; EBPR; Enhanced Biological Phosphorus Removal; Fe2O3; Hematite;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی Mössbauer; Ferrihydrite; Iron oxides; Thermal transformation; Temperature programmed reduction; Powder diffraction; Mössbauer spectroscopy;