مجدلیه

در این صفحه تعداد 70 مقاله تخصصی درباره مجدلیه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مجدلیه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجدلیه; Pleistocene-Holocene; Western Europe; Ebro Basin; Archaeological visibility; Geomorphology; Palaeoclimate; 14C dates; Magdalenian; Mesolithic; Neolithic;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجدلیه; Statuettes féminines; Ivoire; Europe centrale et orientale; Gravettien; Epigravettien; Magdalénien; Procédés de fabrication; Modes de représentation; Female statuettes; Ivory; Central and Eastern Europe; Gravettian; Epigravettian; Magdalenian; Manufa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجدلیه; Archéozoologie; Industrie lithique; Industrie osseuse; Art mobilier; Paléolithique supérieur; Magdalénien inférieur; Région Cantabrique; Archaeozoology; Lithic industry; Bone Industry; Portable art; Late Upper Palaeolithic; Magdalenian; Cantabrian S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجدلیه; Poitou-Charentes; Angles-sur-l’Anglin; Quaternaire; Magdalénien; Abri-sous-roche; Géomorphologie; Creusement des vallées; Terrasses; Variations climatiquesPoitou-Charentes; Quaternary; Magdalenian; Rock shelter; Geomorphology; Valley deepening; Terraces;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجدلیه; Malacologie marine; Taphonomie; Exploitation de mollusques; Objets de parure; Paléolithique supérieur; Magdalénien; Région CantabriqueMarine archaeomalacology; Taphonomy; Shellfish exploitation; Shellbeads; Upper Palaeolithic; Magdalenian; Cantabrian Spai
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجدلیه; Péninsule Ibérique; Côte méditerranéenne; Magdalénien; Épimagdalénien; Sauveterrien; Industrie lithique; Iberian Peninsula; Mediterranean Coast; Magdalenian; Epimagdalenian; Sauveterrian; Lithic Industry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجدلیه; Poitou-Charentes; Magdalénien; Stratigraphie; Sédimentologie; Paléoclimat; Oscillation d’Angles-sur-l’Anglin; Paléoenvironnement; FrancePoitou-Charentes; Magdalenian; Sedimentology; Paleoclimate; Oscillation of Angles-sur-Anglin; Palaeoenvironnement; Fran
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجدلیه; Matières dures d’origine animale; Industrie osseuse; Aiguilles à chas; Analyse technologique; Économique; Analyse spatiale; Magdalénien; MoravieAnimal hard tissues; Bone industry; Needles; Techno-economical analysis; Spatial analysis; Magdalenian; Moravia