اکسید گرافن مغناطیسی

در این صفحه تعداد 46 مقاله تخصصی درباره اکسید گرافن مغناطیسی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اکسید گرافن مغناطیسی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسید گرافن مغناطیسی; Graphene; Carbon nanotubes; Solid phase extraction; Chromium speciation; 2-5-Br-PADAP; 2-(5-bromo-2-pyridylazo)-5-diethylaminophenol; AAPTS; 3-(2-aminoethylamino)propyltrimethoxysilane; APDC; ammonium pyrrolidine dithiocarbamate; CNF; carbon nanofiber; CN
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسید گرافن مغناطیسی; Beads; Sensors; Biosensors; Analytical chemistry; Analyte; AIDS; acquired immune deficiency syndrome; ALP; alkaline phosphatase; BSA; bovine serum albumin; CSDPV; cathodic stripping differential pulse voltammetry; DNA; deoxyribonucleic acid; DPV; differen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسید گرافن مغناطیسی; Magnetic graphene oxide; Demulsification; Crude oil-in-water emulsion; Recyclability; Non-covalent interaction analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسید گرافن مغناطیسی; AC; activated carbon; AD; anaerobic digestion; AAS; atomic absorption spectrometry; APAP; Acetaminophen; AQDS; 9,10-anthraquinone-2,6-disulfonate; BB; bromothymol blue; BC; bacterial cellulose; BMCs; biochar-mineral complexes; BPA; bisphenol A; BTEX; benz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسید گرافن مغناطیسی; Magnetic graphene oxide; Deep eutectic solvent; Choline chloride/glycerol; Magnetic solid-phase extraction; Protein
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسید گرافن مغناطیسی; Magnetic graphene oxide; Sonication; Central composite design (CCD); Preconcentration; Trace determination; Mercury ions;