آشنایی با موضوع

زمان کل یا زمان صرف شده در تولید عبارتست از تفاوت زمانی بین شروع و پایان یک تولید محصول یا کار. مدت زمانی است که طول کشیده است تا کار انجام شود.
در این صفحه تعداد 445 مقاله تخصصی درباره زمان کل یا زمان صرف شده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI زمان کل یا زمان صرف شده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان کل یا زمان صرف شده; Multiprocessor scheduling; Flow-shop scheduling; Makespan; Linear program; Polynomial-time approximation scheme;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان کل یا زمان صرف شده; Scheduling; Single-machine; Group technology; Makespan; Total completion time; Learning effect; Aging effect;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان کل یا زمان صرف شده; Scheduling; Parallel batch processing machines; Makespan; Cuckoo search algorithm; Variable neighborhood search; Optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان کل یا زمان صرف شده; Scheduling identical parallel machines; Makespan; Improved cuckoo search algorithm; Levy flights; Computational comparisons;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان کل یا زمان صرف شده; Single machine scheduling; Machine unavailability period; Controllable processing time; Resource allocation; Approximation algorithm; Makespan;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان کل یا زمان صرف شده; Scheduling problem; Job shop; Availability constraint; Makespan; Mixed integer linear programming; Branch-and-bound;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان کل یا زمان صرف شده; Identical parallel machine scheduling; Makespan; Total energy consumption; Augmented ɛ; -constraint method; Constructive heuristic; NSGA-II;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان کل یا زمان صرف شده; Combinatorial optimization; Heuristic algorithms; Iterated greedy; Scheduling; Permutation flowshop problem; Makespan;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان کل یا زمان صرف شده; Tire mixing process; Compound; Makespan; Sequence-dependent setup time; Flexible job shop scheduling problem; Particle swarm optimization, particle encoding scheme; Error rate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان کل یا زمان صرف شده; Distributed permutation flow-shop scheduling; Makespan; Total tardiness; Multi-objective optimization; Competitive memetic algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان کل یا زمان صرف شده; HPC datacenters; Thermal model; Spatio-temporal correlation; Thermal-aware scheduling; Makespan; Energy consumption; DVFS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان کل یا زمان صرف شده; Scheduling; Uniform machines; Inclusive processing set; Tree-hierarchical processing set; Makespan; Worst-case bound;