نانوذرات سیلیسیم Mesoporous

در این صفحه تعداد 232 مقاله تخصصی درباره نانوذرات سیلیسیم Mesoporous که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نانوذرات سیلیسیم Mesoporous (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات سیلیسیم Mesoporous; Essential oils; Cinnamaldehyde; Alginate; Mesoporous silica nanoparticles; Phytopathogens; Crop protection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات سیلیسیم Mesoporous; 5-FU; 5-fluorouracil; AgNO3; silver nitrate; AgNPs; silver nanoparticles; AgNPs-MS; silver nanoparticles coated with mesoporous silica; APTES; (3-aminopropyl)triethoxysilane; DLS; dynamic light scattering; EDX; energy dispersive X-ray; EG; ethylene glycol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات سیلیسیم Mesoporous; Boron chelating membranes; Mesoporous silica nanoparticles; Hybrid membranes; Boron removal; Fluorescent sensing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات سیلیسیم Mesoporous; Hydrogen sulfide; DATS-MSN; Slow release; Ischemia and reperfusion injury; Heart transplantation; CAT; Catalase; CK; Creatine Kinase; GSH; Reduced Glutathione; GYY4137; morpholin-4-ium 4 methoxyphenyl (morpholino) phosphinodithioate; H2S; Hydrogen Sulfide
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات سیلیسیم Mesoporous; Mesoporous silica nanoparticles; Adsorption; Drug-surface interactions; Bioavailability; Amorphization; Shelf-life;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات سیلیسیم Mesoporous; Nanomaterials; Heavy metal ions; Electrochemical sensor; Modified electrode; Voltammetry; ASV; anodic stripping voltammetry; BF; ball flower; BFEs; bismuth-film electrodes; CA; calixarene; CE; counter electrode; CMSs; carbon microspheres; CNFs; carbon nan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات سیلیسیم Mesoporous; Phase change material; Solid-liquid PCM; Thermal energy storage; Solar water heater; Tank design; aEVC; modified expanded vermiculite/carbon composite treated with nitric acid; CA; capric acid; Cu; copper; Cu2O; copper(I) oxide; FSCPCM; form stable compos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات سیلیسیم Mesoporous; MSN; mesoporous silica nanoparticles; MSN-41; mesoporous silica nanoparticles with MCM-41 structure; MCM-41; Mobil composition of matter #41; MCM-41s; Mobil composition of matter #41 simplified molecular model; CVDs; cardiovascular diseases; ESC; European
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات سیلیسیم Mesoporous; Mesoporous silica nanoparticles; Oral drug delivery; Gastrointestinal tract; Core-shell microparticles; Functional foods; Probiotics; BCS; biopharmaceutical classification system; DDS; drug delivery system; DSMs; diatom silica microparticles; DRF; dose ra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات سیلیسیم Mesoporous; Liposomes; Solid lipid nanoparticles; Polymer nanoparticles; Squalene-derived nanoparticles; Mesoporous silica nanoparticles; Nanobubbles
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات سیلیسیم Mesoporous; MSN; mesoporous silica nanoparticles; Q; quercetin; FA; folic acid; MSN-FA-Q; quercetin loaded folic acid functionalized mesoporous silica nanoparticles; DDS; drug delivery system; TEOS; tetraethyl-orthosilicate; APTES; 3′-amino-propyl tetra-ethoxysilan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات سیلیسیم Mesoporous; BET; Brunauer Emmett Teller; TGA; thermo gravimetric analysis; TEM; transmission electron microscope; SEM; scanning electron microscope; ROS; reactive oxygen species; MMP; mitochondria membrane potential; DMEM; dulbecco' modified eagle's medium; FBS;