پروفیل متابولیت

در این صفحه تعداد 196 مقاله تخصصی درباره پروفیل متابولیت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پروفیل متابولیت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروفیل متابولیت; Supercritical fluid chromatography; Mass spectrometry; Metabolomics; Metabolite profiling; SFC-MS; HPSFC-MS; UPC2-MS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروفیل متابولیت; Metabolomics; Metabolite profiling; Gut content and tissue; Gut microbiome; Repeated dose oral toxicity study; Antibiotics; GC; gas chromatography; HD; high dose; IAA; indole-3-acetic acid; ILA; indole-3-lactic acid; LC; liquid chromatography; LD; low dos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروفیل متابولیت; FENO; Concentration of NO in exhaled breath; CRP; C-reactive protein; FEV1; forced expiratory volume in 1 s; FVC; forced vital capacity; IL-6; interleukin 6; ICC; intra class correlation coefficient; m/z; mass-to-charge ratio; PNC; particle number concen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروفیل متابولیت; Multiple sclerosis; Metabolomics; Biomarkers; Biomarker discovery; Metabolite profiling; Gas cromatography-mass spectrometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروفیل متابولیت; Proline (PubChem CID: 145742); Valine (PubChem CID: 6287); Leucine (PubChem CID: 6106); Isoleucine (PubChem CID: 6306); Aspartic acid (PubChem CID: 5960); Apigenin (PubChem CID: 5280443); Luteolin (PubChem CID: 5280445); Quercetin (PubChem CID: 5280343);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروفیل متابولیت; Chemical forensics; Chemometrics; Metabolomics; Biomarkers; Impurity profiling; Metabolite profiling; GC/MS; LC/MS; MetAlign; MZmine; SpectConnect; XCMS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروفیل متابولیت; ICP-MS(/MS); Inductively Coupled Plasma - (tandem) Mass Spectrometry; RP (U)HPLC; Reversed Phase (Ultra) High-Performance Liquid Chromatography; GC; Gas Chromatography; CE; Capillary Electrophoresis; ESI; Electrospray Ionization; HR; High Resolution; KE
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروفیل متابولیت; Hordeum vulgare spp. vulgare; Poaceae; LC-MS; Metabolite profiling; Barley introgression lines; Phenylpropanoids; Flavonoids; Isovitexin-7-O-glucoside; Isovitexin-2″-O-β-D-glucoside; Scarlett; Morex; Isovitexin-7-O-glucoside (PubChem CID:; 441381); Iso
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروفیل متابولیت; Anti-nutritional factors; Dehydration-tolerance; Orphan legume; Metabolite profiling; Phytochemical screening; Proteomic landscape; ANF; anti-nutritional factors; FSSAI; Food Safety and Standards Authorities of India; GAE; gallic acid equivalents; β-ODAP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروفیل متابولیت; Ethyl 3-(2-(4-flurophenyl) amino)-4-phenylthiazo)-5-yl)-3-oxopropanoate; Bioanalytical method development and validation; Plasma stability; Metabolite profiling; Physicochemical properties;