متابولوم

در این صفحه تعداد 179 مقاله تخصصی درباره متابولوم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI متابولوم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولوم; Sucrose (PubChem CID: 5988); Glucose (PubChem CID: 5793); Fructose (PubChem CID: 5984); Malic acid (PubChem CID: 525); Citric acid (PubChem CID: 311); Glutamic acid (PubChem CID: 611); Glutamine (PubChem CID: 5961); Phenylalanine (PubChem CID: 6140); GCâ€
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولوم; Aspergillus; Gold nanoparticles; Laser desorption/ionization; Mass spectrometry; Metabolome; Moulds; Penicillium; AuNPET; gold nanoparticle enhanced target; MALDI; matrix-assisted laser desorption/ionization; CHCA; α-cyano-4-hydroxycinnamic acid; DHB; 2,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولوم; FEVD; forecast-error-variance decomposition; ICP-OES; inductively coupled plasma optical-emission spectroscopy; IBA; isobutyric acid; MDS; multidimensional scaling; NGS; next-generation sequencing; NMR; nuclear magnetic resonance; RF; Random Forest; rRNA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولوم; Gut microbiota; Intestinal microbiome; Metabolome; Metagenome; Fatty liver disease; Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD); Non-alcoholic steatohepatitis (NASH); Hepatocellular carcinoma (HCC);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولوم; Metabolomics; Post-mortem; Metabolome; Ocular tissues; ARVO; Association for Research in Vision and Ophthalmology; FDR; False Discovery Rate; GC-MS; Gas Chromatography-Mass Spectrometry; NetCDF; Network Common Data Form; PCA; Principal Components Analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولوم; Allergy; asthma; atopic dermatitis; exposome; gene-environment interactions; metabolome; microbiome; personalized medicine; pharmacogenomics; stratified medicine; DBPCFC; Double-blind, placebo-controlled food challenge; LEAP; Learning Early About Peanut;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولوم; Gut microbiome; uremic toxin; microbial metabolite; metabolome; ammonia; urea; amine; thiol; phenol; indole; p-cresyl sulfate (PCS); uremic syndrome; chronic kidney disease (CKD); end-stage renal disease (ESRD); review;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولوم; Gastrointestinal tract; Microbiota; Bacterial pathogens; Metabolome; Microbial interactionsEHEC, enterohemorrhagic Escherichia coli; SCFA, short-chain fatty acid; T3S(S), type III secretion (system); SPI-1, Salmonella pathogenicity island 1; LEE, locus of
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولوم; asthma; integrative omics; lung function; metabolome; transcriptome; BDR; bronchodilator response; CAMP; Childhood Asthma Management Program; HILIC; hydrophilic interaction liquid chromatography; MS; mass spectrometry; QC; quality control; SNP; single-nuc