آشنایی با موضوع

مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که چارچوب آلی _ فلزی یا MOF به عنوان دسته‌ی جدیدی از مواد نانو متخلخل برای ذخیره و جداسازی گازها مناسب هستند. این دسته از ترکیبات متخلخل توجه بسیار زیادی را در ده سال اخیر به خود جلب نموده‌اند که این توجه به دلیل اندازه بزرگ حفرات آنها، مساحت سطح بالای آنها، جذب انتخاب پذیر مولکول‌های کوچک و پاسخ های نوری یا مغناطیسی در حضور مولکول‌های مهمان است. MOFها به وسیله تجمع یون‌ها و یا کلاسترهای فلزی به عنوان مراکز کئوردیناسیونی و لیگاندهای آلی به عنوان اتصال دهنده یون‌های فلزی شکل می‌گیرند. این دسته از مواد خواص فیزیکی و شیمیایی خاصی دارند و از لحاظ ساختاری قابل طراحی و تنظیم هستند. علی رغم آنکه زئولیت های آلومینیوم سیلیکات به عنوان گونه ای از مواد متخلخل بطور فوق العاده ای در صنعت موفق هستند، هنوز چالش های قابل توجهی باقی مانده و مطالعات فراوانی نیز بر آن ها صورت می گیرد. این موضوع شیمیدانان سنتز کار را برانگیخته تا روش های سنتزی کاملا جدیدی را برای تولید مواد متخلخل با حفراتی با ابعاد مولکولی و با آرایش فضایی منظم ابداع کنند. طراحی مواد با ساختار غیر اکسیدی و با تخلخل ریز، از این جهت که بطور کلی محدود به شبکه های فضایی چهاروجهی زئولیت ها نمی شوند جذاب هستند. فضای داخلی این دسته از جامدات متخلخل می توانند قطبیتPolarity) )موقعیت فضایی، عملکرد و واکنش پذیری کاملا متفاوتی نسبت به زئولیت های آلومینیوم سیلیکات معمول داشته باشند. اخیرا توجه شدیدی بر روی چهارچوب های فلزی- آلی ( Metal Organic Framework، MOF) و یا مخلوط های آلی- معدنی (Organic-Inorganic Hybrid) انجام شده است. ساختارهای متخلخل جدید حاصل پژوهش هایی در اوایل دهه 1990، بخصوص بوسیله رابسون (Rabson) و هاسکینز (Hoskins) است. این دانشمندان با ساخت چهارچوب های جامد بوسیله کئوردیناسیون لیگاند های چند دندانه به فلزات، چهارچوب هایی با فضایی ویژه را طراحی می کردند. این ساختار ها از پیوند های کووالانسی خطی لیگاند های چند دندانه (Multidendate Chelate) و استرئوشیمی (آرایش فضایی مولکول) دیکته شده توسط آرایش الکترونی و اندازه مرکز فلزی ناشی می شود. چارچوب های فلزی آلی بلورین (MOFs) در دسته های مواد متخلخل بالقوه بالا قرار دارند که می توانند در ذخیره، جذب / جداسازی، کاتالیز، به عنوان جاذب، در مغناطیس، طراحی حسگر و تحویل دارو استفاده شوند. MOF ها معمولا توسط خودآموزی تشکیل می شوند که در آن واحد های ساختمان ثانویه (SBUs) با جدا کننده های آلی (لیگاند) ارتباط برقرار می کنند تا شبکه های پیچیده ایجاد کنند. اسپیررهای آلی یا SBU های فلزی را می توان برای کنترل تخلخل MOF، که در خصوص ویژگی های آن و کاربرد آن برای برنامه های خاص بسیار مهم است.
در این صفحه تعداد 676 مقاله تخصصی درباره چارچوب آلی _ فلزی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI چارچوب آلی _ فلزی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب آلی _ فلزی; Zirconium chloride (PubChem CID: 24817); 2-Amino terephthalic acid (PubChem CID: 2724822); Sodium borohydride (PubChem CID: 23673181); N,N′-dimethylformamide (PubChem CID: 6228); Patulin (PubChem CID: 4696); Chloroauric acid (PubChem CID: 28133); Aceton
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب آلی _ فلزی; Metal-organic framework; Ethylene; Alginate; Sodium citrate; Controlled release; Al-MOF; aluminum MOF; ANOVA; analysis of variance; CuTPA; copper terephthalate MOF; HF; hydrofluoric acid; ICDD; inductively coupled plasma optical emission; ICP-OES; Interna
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب آلی _ فلزی; Metal-organic framework; Triphenylamine-based radical; Photoinduced electron transfer; Heterogeneous catalyst; Mannich photocatalysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب آلی _ فلزی; Hydrogen storage; Metal-organic framework; Ammonia borane; Surface functionalization; Hydrogenation generation kinetics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب آلی _ فلزی; ACh+; Acetylcholine; AOCB[6]; (Allyloxy)12 cucurbit[6]uril; AFM; Atomic force microscopy; cAMP; 3',5'-Cyclic monophosphate; ChemFET; Chemical field-effect transistor; CB[6]; Cucurbit[6]uril; DDFTTF; 5,5′-Bis-(7-dodecyl-9Hfluoren-2-yl)-2,2′-bithiop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب آلی _ فلزی; 2D; two-dimensional; MOF; metal-organic framework; COFs; covalent-organic frameworks; IN; isonicotinato; HOPG; highly oriented pyrolytic graphite; AFM; atomic force microscopy; DMS; 2,2-dimethylsuccinate; DMF; N,N-dimethylformamide; bpy; 4,4′-bipyridine
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب آلی _ فلزی; MnO; Manganese monoxide; TMOs; Transition metal oxides; LIBs; Lithium-ion batteries; LSBs; Li-S batteries; NA; Nitrilotriacetic acid; PTCDA; 3,4,9,10-tetracarboxylic dianhydride; 1D; One-dimensional; 2D; Two-dimensional; 3D; Three-dimensional; CNTs; Carbo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب آلی _ فلزی; MOF; metal-organic framework; SC; supercapacitor; CNT; carbon nanotubes; Rs; series resistance; Rct; charge transfer resistance; ES; energy density; Ps; power density; NPC; nano-porous carbon; BDAC; biowaste derived activated carbon; TMDs; transition meta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب آلی _ فلزی; Single atom catalyst; Atomically dispersed catalyst; Computational catalysis; Microkinetic modeling; Metal-organic framework; Hydrocarbon chemistry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب آلی _ فلزی; Chloro-functionalized azobenzenedicarboxylic acid; Positional isomer; Structural diversity; Rod SBU; Metal-organic framework;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب آلی _ فلزی; Poly(tetrazole) ligand; Coordination polymer; Metal-organic framework; Synthesis; Crystal structure; Functional properties; Alq3; tris(8-hydroxyquinoline)aluminum; BCEE; bis(2-cyanoethyl)ether; BET; Brunauer-Emmett-Teller; bpe; 1,2-bis(4-pyridyl)ethane; 4