کاتیون های فلزی

در این صفحه تعداد 202 مقاله تخصصی درباره کاتیون های فلزی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کاتیون های فلزی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتیون های فلزی; Carbon capture and utilization (CCU); Industrial wastewater; Metal cations; Precipitated calcium carbonate (PCC); Brine solution
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتیون های فلزی; DMSO; Dimethyl Sulfoxide; Cur; Curcumin; CurEN-M2+; Enol Curcumin N − M2+ (where N = 1, 2, and 3: M2+ = Mn2+, Fe2+ and Zn2+); BDE; Bond dissociation energy; IP; Ionization energy; HOMO; Highest Occupied Molecular Orbital; LUMO; Lowest Unoccupied M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتیون های فلزی; HRI; heme-regulated eIF2α kinase or heme-regulated inhibitor; eIF2α; α-subunit of eukaryotic initiation factor 2; SDS-PAGE; sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis; Fe3+-hemin; Fe3+-protoporphyrin IX complex; Fe2+-heme; Fe2+-proto