آشنایی با موضوع

چارچوب های آلی فلزی ترکیباتی بلوری ولی با چگالی پایین هستند که دارای دو واحد یون فلزی یا کلاستر به عنوان گره و لیگاندهای آلی به عنوان اتصال دهنده هستند. این مواد را می‌توان به طور معمول در دمای محیط تا 220 درجه سانتی گراد، فشار‌های بین صفر تا 20 اتمسفر و PH هایی بین 1-10 سنتز نمود چارچوب های آلی ـ‌ فلزی (MOFs) در چند سال اخیر به دلیل خواص جذبی و ذخیره سازی در زمینه های مختلف، خصوصا انرژی و زیستی بسیار مورد توجه ی محققان قرار گرفته اند. MOFs نسل جدیدی از پلیمرهای کئوردیناسیونی نانومتخلخل هستند که ساختار کریستالی آن ها از کنار هم قرارگیری واحدهای سازنده ی ثانویه (SBUs) آلی و معدنی تشکیل شده است که به دلیل ساختار انعطاف پذیر و مساحت سطح بالای آنها نسبت به سایر مواد متخلخل مانند زئولیت ها، سیلیکا و کربن فعال، علاقه ی بسیاری از محققان را به خود معطوف کرده اند به طوری که این مواد تحت عنوان " MOFs: موادی برای قرن 21 " معرفی شده اند. در حقیقت می توان این مواد را پلی بین شیمی آلی و شیمی معدنی دانست که انعطاف پذیری خود را مدیون لیگاند آلی و ساختار منظم و کریستالی آن ها ناشی از حضور یون های فلزی می باشد.
در این صفحه تعداد 254 مقاله تخصصی درباره چارچوب آلی فلزی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI چارچوب آلی فلزی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب آلی فلزی; Tempt; 2,4,6-tris[4-(imidazole-1-ylmethyl)phenyl]-1,3,5-triazine; 1,3,5-tris; 1,3,5-tris(pyrazol-1-yl)benzene; 4-bpdh; 2,5-bis(4-pyridyl)-3,4-diaza-2,4-hexadiene; HL; 1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid; HDMA; dimethyl ammonium; BDC; benzene dicarboxylic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب آلی فلزی; MOF-template; Heterogeneous growth; ZIF-67; Hybrid membrane; Peroxymonosulfate; Sulfamethoxazole; ZIF; zeolitic imidazolate framework; CoFCM; Co3O4 nanocatalyst functionalized Al2O3 ceramic membrane; MOF; metal organic framework; SMX; sulfamethoxazole; 2-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب آلی فلزی; adc; 9,10-anthracenedicarboxylate; ANG; adsorbent natural gas; bdp; 1,4-benzenedipyrazolate; 4,4′-bpy; 4,4′-bipyridine; BTAC; benzene-1,3,5-β-acrylate; BTB; benzene-1,3,5-tribenzoate; BET; Brunauer-Emmett-Teller; bdc; 1,4-benzenedicarboxylate; BP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب آلی فلزی; 1,4-biyb; 1,4-bis(imidazol-1-ylmethyl)benzene; 2,6-ndc; 2,6-naphthalenedicarboxylate; 2-cmsnH2; 2-carboxymethylsulfanyl nicotinic acid; 3-dpye; N,N′-bis(3-pyridinecarboxamide)-1,2-ethane; 4,4′-bpy; 4,4′-bipyridine; 4,4′-obb; 4,4′-oxybis(benzoate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب آلی فلزی; PET; photoinduced electron transfer; DPA; 2,2′-dipyridylamine; MOF; metal organic framework; CCG; chemically converted graphene; BODIPY; 4,4-difluoro-4-bora-3a, 4a-diaza-s-indacene; FRET; Förster resonance energy transfer; PANF; porphyrin-functionalize
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب آلی فلزی; MOF; metal organic framework; MTES; methyltriethoxysilane templating silica; CMS; carbon molecular sieve; GMS; generalized Maxwell-Stefan; DGM; dusty gas model; MFC; mass flow controller; LRC; loading ratio correlation; CFDM; centered finite difference
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب آلی فلزی; BZCY; BaCe0.5Zr0.3Y0.2O3-δ; CFD; computational fluid dynamics; CHP; combined heat power system; CNF; carbon nanofibers; CNT; carbon nanotubes; HT-PEM; high temperature proton exchange membrane fuel cell; MH; metal hydride bed; MOF; metal organic framewor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب آلی فلزی; Biological and environmental matrices; Biosensors; Drug analysis; Magnetic-MIP; MISPE; MISPME; AIBN; 2,2azobisisobutyronitrile; ASA; Acetylsalicylic acid; CEL; Celecoxib; CF; Cephalosporin; CNT; Carbon nanotubes; COC; Cocaine; CV; Cyclic voltammetry; DFC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب آلی فلزی; POME; Biohydrogen; Membrane separation; PSF; PDMS; AFM; Atomic Force Microscopy; EHC; Electrochemical Hydrogen Compression; FTIR; Fourier Transform Infrared; GC; Gas Chromatography; GPU; Gas Permeation Unit; HID; Helium Ionization Detector; IGCC; Integrat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب آلی فلزی; EMI shielding; Microwave attenuation; Complex microwave properties; Polymer nanocomposites; CNTs; Carbon nanotubes; SWNT; Single-wall nanotube; MWNTs; Multi-wall nanotubes; CNF; Carbon nanofibre; GO; Graphene oxide; r-GO; Reduced graphene oxide; f-GO; Fun