متیل سیکلوهگزین

در این صفحه تعداد 101 مقاله تخصصی درباره متیل سیکلوهگزین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI متیل سیکلوهگزین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل سیکلوهگزین; Cyclic alkylperoxy radicals; Methylcyclohexane; Low temperature oxidation reactivity; Quantum chemical calculation; RRKM/master equation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل سیکلوهگزین; A10; aromatic with 10 carbons; A9; aromatic with 9 carbons; A8; aromatic with 8 carbons; B; benzene; BTX; benzene-toluene-xylenes; CCR; continuous catalytic reforming; CR; conventional reactor; EB; ethylbenzene; MCH; methylcyclohexane; MEB; methylethy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل سیکلوهگزین; MetCyHe; MethylCycloHexane; EtAc; EthylEthanoate; MeCN; Acetonitrile; DMF; n,n-DiMethylFormamide; DMSO; DiMethylSulfoxide; Fluorescent probes; Solvatochromism; Conjugation and bioimaging; Electronic excited state; Density functional theory; AutoDock;