میکروبی

در این صفحه تعداد 215 مقاله تخصصی درباره میکروبی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI میکروبی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروبی; prostate; biopsy; needle; antibiotic prophylaxis; drug resistance; microbial; sepsis; AUA; American Urological Association; FQ; fluoroquinolone; FQR; FQ resistant; MRI; magnetic resonance imaging; TRUSPNBx; transrectal ultrasound guided prostate needle bi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروبی; Pulsed electric fields; Blueberries; Microbial; Quality; Nutrition; Sanitizer; Peroxyacetic acid (PubChem CID: 195769); Hydrogen peroxide (PubChem CID: 784); Sodium chloride (PubChem CID: 5234);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروبی; SR; soil respiration; SMBC and SMBN; soil microbial biomass carbon and nitrogen; SOM; soil organic matter; SOC; soil organic carbon; RQ; respiration quotient; MQ; microbial quotient; qCO2; microbial metabolic quotient; Biochar; Soil respiration; Microbial
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروبی; Buffalo; Rumen; Microbial; Community; Forage; ConcentrateDM, dry matter; HC, high concentrate diet; LC, low concentrate diet; MLC, Murrah buffaloes fed low concentrate diet; MHC, Murrah buffaloes fed high concentrate diet; NLC, Nili-Ravi buffaloes fed low
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروبی; AWCD, average well color development; N, N fertilizer; NF, the control without fertilization; NPK, N, P and K fertilizer; OIO, organic–inorganic compound fertilizer especially formulated for mulberryMulberry; Fertilization; Microbial community; Microbial
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروبی; Chronic rhinosinusitis; host; microbial; biofilm; innate; immunity; antimicrobial; AFRS; Allergic fungal rhinosinusitis; BPI; Bactericidal/permeability-increasing protein; CD; Crohn disease; Cp110; Centrosomal protein 110; CRS; Chronic rhinosinusitis; CRS