سلول های سوختی میکروبی (MFC)

در این صفحه تعداد 138 مقاله تخصصی درباره سلول های سوختی میکروبی (MFC) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سلول های سوختی میکروبی (MFC) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی میکروبی (MFC); Microbial fuel cell (MFC); Ferric iron; Electricity generation; Biofilms; Microbial community; Illumina Hiseq sequencing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی میکروبی (MFC); Anaerobic processes; Biodegradation; Scale-up; Waste-water treatment; Microbial Fuel Cell (MFC); COD removal;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی میکروبی (MFC); Dual graphene modified bioelectrode (D-GM-BE); Microbial fuel cell (MFC); In situ microbial-induced reduction; Polarity reversion; Electrochemical performance; Microbial biofilm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی میکروبی (MFC); Microbial fuel cell (MFC); Pig slurry; 2-Bromoethanesulfonate (BES-Inh); 454-pyrosequencing; Anode biofilm; Microbiome
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی میکروبی (MFC); Alkalibacter; Alkaline; Geoalkalibacter; Microbial electrolysis cell (MEC); Microbial fuel cell (MFC); Pyrosequencing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی میکروبی (MFC); Forward osmosis (FO) membrane; Microbial fuel cell (MFC); Water flux; Cationic exchange membrane (CEM); Anionic exchange membrane (AEM); Internal resistance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی میکروبی (MFC); Algal organic matter (AOM); Microbial fuel cell (MFC); Molecular weight distribution; Fluorescence EEM spectroscopy; FT-IR spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی میکروبی (MFC); Microbial Fuel Cell (MFC); Carbon veil cathodes; Electro-osmotic drag; Oxygen reduction reaction; Carbon capture;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی میکروبی (MFC); Microbial fuel cell (MFC); Power quality; Double layer capacitance; Biofilm capacitance; Charge accumulation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی میکروبی (MFC); Fermentative hydrogen production; Organic Fraction of Solid Municipal Waste (OFSMW); Electricity generation; Microbial fuel cell (MFC); Bioenergy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی میکروبی (MFC); Hydrogen; Methanol; Microbial fuel cell (MFC); Microbial electrolysis cell (MEC); Syntrophic consortia
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی میکروبی (MFC); Microbial electrocatalysis; Microbial fuel cell (MFC); Microbial electrolysis cell (MEC); Microbial electrosynthesis (MES); (Bio)electrochemically-active surface area; Key performance indicators.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی میکروبی (MFC); Food wastes (FWs); Microbial fuel cell (MFC); Electricity generation; Microbial community; 454 Pyrosequencing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی میکروبی (MFC); ACF; activated carbon fabric; CD; current density; CDP; cell design point; CEM; cation exchange membrane; COD; chemical oxidation demand; CV; cyclic voltammetry; DPV; differential pulse voltammetry; FS; forward sweep; GC; gas chromatograph; MFC; microbial
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی میکروبی (MFC); Microbial fuel cell (MFC); Electrochemical impedance spectroscopy (EIS); Cheese whey; Polarization resistance; Internal resistance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سوختی میکروبی (MFC); Bioremediation; microbial fuel cell (MFC); bio-electrochemical system (BES); Bioremediation; biogas; biomethanation ;