آشنایی با موضوع

پیل سوختی میکروبی (انگلیسی: Microbial fuel cell) یا پیل سوختی بیولوژیکی (biological fuel cell) یک سیستم بیوالکتروشیمیایی است که با تقلید از فعالیت باکتری‌ها که در طبیعت انجام می‌شود تولید جریان الکتریکی می‌کنند. کمبود منابع سوخت فسیلی و اثرات پدیده گرم شدن جهانی باعث توجه به توده زیستی به عنوان یک منبع پایدار تولید انرژی شده است. ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی استفاده وسیعتر و بهینهتر از توده زیستی برای تولید انرژی زیستی را پیشنهاد میکند. یکی از جذابترین فناوریها برای تولید زیستی انرژی، پیل سوختی میکروبیMFC)میباشد MFC ابزاری است که از توانایی فعالیت کاتابولیکی میکروارگانیسمها برای تولید الکتریسیته از مواد آلی استفاده میکند. پیل سوختی میکروبی برای حداقل چهار کاربرد مورد استفاده قرار میگیرد. این کاربردها شامل تولید الکتریسیته، تولیدهیدروژن، تصفیه پساب و بیسنسورBOD5میباشد. پیلهای سوختی میکروبی قادر هستند از خاصیت کاتابولیکی میکروبها برای تولید الکتریسیته از مواد متنوعی مانند ضایعات پیچیده آلی و توده زیستی تجدید پذیر استفاده کنند. عملکرد پیل های سوختی میکروبی بدون غشاء و بدون واسطه،تاثیرش برای تصفیه ی فاضلاب ها با برداشت حدود 90 درصدBOD و CODثابت شده است. الکتریسیته می تواند ازMFCبدون غشاء در طول تصفیه ی فاضلاب ها بازیافت شود. افزایش در تولید جریان و ولتاژ با کاهش در فاصله ی بین الکترود ها،کاهش محدودیت نفوذ ماده مشاهده شده است. تحت شرایط معمولی رشد هوازی، میکروبهای کموتروف ترکیبات شیمیایی را اکسید کرده و الکترون آن را به مولکولهای واسط حامل الکترون انتقال میدهند، سپس مولکولهای واسط، الکترون را به سیستم انتقال الکترون رسانده و در نهایت الکترون به دریافت کننده نهایی الکترون یعنی اکسیژن میرسد. در پیل‌های سوختی میکروبی، میکروارگانیسم‌ها نقش بیوکاتالیزورها را برعهده دارند. در این سیستم، منبع تغذیه میکروارگانیسم‌ها مواد زائد و دور ریختنی و آلوده کننده‌ی محیط زیست نظیر پساب کارخانجات است. لذا میکروارگانیسم‌ها هم زمان با تولید انرژی الکتریسیته، مواد آلاینده را نیز تصفیه می‌کنند. الکترودهای این پیل‌ها از سلولزهای باکتریایی ساخته شده و جایگزینی ارزان قیمت برای الکترودهای متداول نظیر الکترودهای گرافیتی خواهند بود.
در این صفحه تعداد 420 مقاله تخصصی درباره پیل سوختی میکروبی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پیل سوختی میکروبی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیل سوختی میکروبی; Constructed wetland; Environmental impact assessment; Decentralised wastewater treatment system; Life cycle assessment; Microbial fuel cells; Wastewater treatment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیل سوختی میکروبی; Microbial fuel cells; Oilfield produced water; Bio-electrochemical sensing; Electroactive bacteria; Desulfobulbaceae; Comamonadaceae;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیل سوختی میکروبی; Anion exchange membrane; Landfill leachates; Microbial fuel cells; Proton exchange membrane; Zirfon membrane;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیل سوختی میکروبی; Extracellular polymeric substances (EPS); Membrane bioreactor (MBR); Membrane fouling; In-situ fouling control; Wastewater treatment; AAL; Aleuria aurantia lectin; AFM; atomic force microscopy; AHL; N-acyl homoserine lactones; AI-2; autoinducer-2; ATR-FTI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیل سوختی میکروبی; microbial fuel cells; oxygen reduction reaction; electrocatalytic activity; N-containing functional groups; P-containing functional groups;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیل سوختی میکروبی; Pharmaceutically active compounds; Wastewater treatment; Membrane bioreactors; Microbial electrochemical technologies; Microbial fuel cells; Microbial electrolysis cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیل سوختی میکروبی; 3D graphene; Lithium-ion batteries; Supercapacitors; Fuel cells; Microbial fuel cells; Biofuel cells; Solar cells; Photoelectrochemical water splitting; Hydrogen storage; CO2 capture; CO2 conversion;