آشنایی با موضوع

پیل سوختی میکروبی (انگلیسی: Microbial fuel cell) یا پیل سوختی بیولوژیکی (biological fuel cell) یک سیستم بیوالکتروشیمیایی است که با تقلید از فعالیت باکتری‌ها که در طبیعت انجام می‌شود تولید جریان الکتریکی می‌کنند. کمبود منابع سوخت فسیلی و اثرات پدیده گرم شدن جهانی باعث توجه به توده زیستی به عنوان یک منبع پایدار تولید انرژی شده است. ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی استفاده وسیعتر و بهینهتر از توده زیستی برای تولید انرژی زیستی را پیشنهاد میکند. یکی از جذابترین فناوریها برای تولید زیستی انرژی، پیل سوختی میکروبیMFC)میباشد MFC ابزاری است که از توانایی فعالیت کاتابولیکی میکروارگانیسمها برای تولید الکتریسیته از مواد آلی استفاده میکند. پیل سوختی میکروبی برای حداقل چهار کاربرد مورد استفاده قرار میگیرد. این کاربردها شامل تولید الکتریسیته، تولیدهیدروژن، تصفیه پساب و بیسنسورBOD5میباشد. پیلهای سوختی میکروبی قادر هستند از خاصیت کاتابولیکی میکروبها برای تولید الکتریسیته از مواد متنوعی مانند ضایعات پیچیده آلی و توده زیستی تجدید پذیر استفاده کنند. عملکرد پیل های سوختی میکروبی بدون غشاء و بدون واسطه،تاثیرش برای تصفیه ی فاضلاب ها با برداشت حدود 90 درصدBOD و CODثابت شده است. الکتریسیته می تواند ازMFCبدون غشاء در طول تصفیه ی فاضلاب ها بازیافت شود. افزایش در تولید جریان و ولتاژ با کاهش در فاصله ی بین الکترود ها،کاهش محدودیت نفوذ ماده مشاهده شده است. تحت شرایط معمولی رشد هوازی، میکروبهای کموتروف ترکیبات شیمیایی را اکسید کرده و الکترون آن را به مولکولهای واسط حامل الکترون انتقال میدهند، سپس مولکولهای واسط، الکترون را به سیستم انتقال الکترون رسانده و در نهایت الکترون به دریافت کننده نهایی الکترون یعنی اکسیژن میرسد. در پیل‌های سوختی میکروبی، میکروارگانیسم‌ها نقش بیوکاتالیزورها را برعهده دارند. در این سیستم، منبع تغذیه میکروارگانیسم‌ها مواد زائد و دور ریختنی و آلوده کننده‌ی محیط زیست نظیر پساب کارخانجات است. لذا میکروارگانیسم‌ها هم زمان با تولید انرژی الکتریسیته، مواد آلاینده را نیز تصفیه می‌کنند. الکترودهای این پیل‌ها از سلولزهای باکتریایی ساخته شده و جایگزینی ارزان قیمت برای الکترودهای متداول نظیر الکترودهای گرافیتی خواهند بود.
در این صفحه تعداد 420 مقاله تخصصی درباره پیل سوختی میکروبی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پیل سوختی میکروبی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیل سوختی میکروبی; BOD; Biochemical Oxygen Demand; COD; Chemical Oxygen Demand; TSS; Total Suspended Solids; TNK; Total Kjeldahl Nitrogen; WWTs; Wastewater treatment systems; ai-WWTs; Agro-industrial wastewater treatment systems; CDM; Clean Development Mechanisms; LCA; life
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیل سوختی میکروبی; DMSP; dimethylsulfoniopropionate; DMS; dimethylsulfide; LOC; lab-on-a-chip; AF; antifouling; FR; fouling-release; TBT; tributyl tin; μF; microfluidic; CNTs; carbon nanotubes; TPE; thermoset polyester; PDMS; polydimethylsiloxane; PEGDMA; poly(ethylene gly