سلول های میکروگلالی

در این صفحه تعداد 54 مقاله تخصصی درباره سلول های میکروگلالی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سلول های میکروگلالی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های میکروگلالی; Dendrimer; Ocular drug delivery; Triamcinolone acetonide; Anti-inflammatory; Anti-VEGF; Microglial cells; Human retinal pigment epithelium
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های میکروگلالی; LPS; lipopolysaccharide; NO; nitric oxide; TNF-α; tumor necrosis factor; IL-1β; interleukin; ROS; reactive oxygen species; iNOS; inducible nitric oxide synthase; NLRP3; NLR family pyrin domain-containing protein 3; NF-κB; NF-KappaB; CNS; central nervou
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های میکروگلالی; Pulicaria incisa; Herbal infusion; Neuroinflammation; Microglial cells; Glutamate; Polyphenols; ABAP; 2,2′-Azobis(amidinopropane); DPV; Differential pulse voltammetry; IL-1β; Interleukin 1β; IL-6; Interleukin 6; LDH; Lactate dehydrogenase; LPS; Lipopo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های میکروگلالی; ACB; nucleus accumbens; ACo; anterior cortical amygdaloid nucleus; Amyg; amygdala; AP; area postrema; ARC; arcuate hypothalamic nucleus; BLA; anterior part of basolateral amygdaloid nucleus; BMA; anterior part of basomedial amygdaloid nucleus; BNST; bed n
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های میکروگلالی; Brain gene expression; Complement factor H (CFH); Human astroglial cells; Microglial cells; Interleukin-1 receptor associated kinase 1 (IRAK-1); microRNA (miRNA); Neurodegeneration; Neuroinflammation; Post-transcriptional control; Small RNA; Tetraspanin 1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های میکروگلالی; Alcohol; Alcohol abuse; Alcoholism; Cerebellar granule cell; Fetal alcohol spectrum disorders; Fetal alcohol syndrome; Microglial cells; Nuclear receptors; Neurodevelopment; Neurotoxicity; Neurodegeneration; PPAR-γ; Purkinje cell; Therapeutics
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های میکروگلالی; infrasound; microglial cells; CRH-R1; CRH; PVNCRH, corticotrophin releasing hormone; CRH-R1, corticotrophin releasing hormone type 1 receptor; IL, interleukin; NO, nitric oxide; PVN, hypothalamic paraventricular nucleus; TNF-α, tumor necrosis factor-α
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های میکروگلالی; angiotensin II; AT1; AT2; microglial cells; BV-2 cells; hypoxiaAMC, amoeboid microglial cells; AT1, angiotensin II receptor type 1; AT2, angiotensin II receptor type 2; DMEM, Dulbecco's modified Eagle's medium; EIA, enzyme immunoassay; IL-1β, interleukin-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های میکروگلالی; transforming growth factor-β1; TGF-β receptor I; TGF-β receptor II; microglial cells; BV-2 cells; hypoxiaAMC, amoeboid microglial cells; DMEM, Dulbecco's modified Eagle's medium; EIA, enzyme immunoassay; PBS, phosphate-buffered saline; PWM, periventricula
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های میکروگلالی; corpus callosum; microglial cells; insulin-like growth factor I and II; lipopolysaccharide; all-trans-retinoic acidAMC, amoeboid microglial cells; CR3, complement type 3 receptors; DMEM, Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium; FBS, fetal bovine serum; IGF-I a