میکروارگانیسم

در این صفحه تعداد 278 مقاله تخصصی درباره میکروارگانیسم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده میکروارگانیسم
مقالات ISI میکروارگانیسم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروارگانیسم; AFR; Air flow rate; APP; air pressure pulsation; APP-SSF; air pressure pulsation solid-state fermentation; ASFB; air-solid fluidized bed bioreactor; aW; Water activity; Bt; Bacillus thuringiensis; CER; carbon dioxide evolution rate; CFU; colony forming un
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروارگانیسم; MO; microorganism; Glc; glucose; Xyl; xylose; CB; cellobiose; LA; lactate; BM; biomass; DSMZ; Leibniz Institute's German Collection of Microorganisms and Cell Cultures; Organosolv; Co-fermentation; Biorefinery; Growth model; Lactic acid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروارگانیسم; PPO; polyphenol oxidase; POD; peroxidase; HPCO2; high-pressure carbon dioxide; MA; malic acid; CA; citric acid; CA/MA; citric/malic acid; CB; citrate buffer; CFU; Colony Formation Unit; Elderberry juice; Polyphenol; Microorganism; Enzyme; Hybrid pasteuriz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروارگانیسم; Microorganism; Gastrointestinal carcinoma; Tumor location; CagA; cytotoxin-associated gene A; CIMP; CpG island methylator phenotype; EAC; esophageal adenocarcinoma; ESCC; esophageal squamous cell carcinoma; MSI; microsatellite instability; NOD; nucleotide
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروارگانیسم; LD; litter decomposition; TU; Toxic Units; SumTU; logarithmic sum of Toxic Units; k; leaf decomposition rate; Pesticide; Leaf breakdown; Shredder; Microorganism; Aquatic toxicity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروارگانیسم; Microbial decontamination; Microorganism; Non-thermal plasma; Discharge; Bacteria; Superoxides (PubChem CID: 5359597); Ozone (PubChem CID: 24823); Hydroxyl radicals (PubChem CID: 961); Nitric oxide (PubChem CID: 145068); Singlet oxygen (PubChem CID: 15983