میکروسپرس

در این صفحه تعداد 965 مقاله تخصصی درباره میکروسپرس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI میکروسپرس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسپرس; Raman backscattering cross-section; Microspheres; Lorentz reciprocity; Cloud physics; Liquid water content; Refractive index dispersion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسپرس; MPs; microspheres; AL; sodium alendronate; MPs-Excipient; microspheres obtained from different excipients; Alc; stearylic alcohol; Aci; stearic acid; Cut; cutina HR; Pre; precirol ATO5; Ste; tristearin; MPs-AL; alendronate-loaded microspheres; MPs-Excipie
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسپرس; AMD; age-related macular degeneration; ARPE; arising retinal pigment epithelial cells; b-FGF; basic fibroblast growth factor; BSA; bovine serum albumin; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; CNS; Central Nervous System; CNTF; ciliary neurotrophic facto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسپرس; Carbon dot systems; Surface passivation; Tuning photoluminescence properties; Colloidal interfaces; CDS; carbon dot system; cLSM; confocal laser scanning microscope; EDA; 1,2-ethylendiamine; FTIR; Fourier-transform infrared spectroscopy; MS; microspheres;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسپرس; Sodium alginate (PubChem CID: 5102882); Calcium alginate (PubChem CID: 44630049); Chitosan (PubChem CID: 21896651); Cefixime (PubChem CID: 5362065); 2,3,5-triphenyl-tetrazolium chloride (PubChem CID: 9283); Chitosan; Alginate; Microspheres; Vaginal delive
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسپرس; API; active pharmaceutical ingredient; ASTM; American Society for Testing and Materials; CCD; charge-coupled device; DSA; density and sound velocity apparatus; PSD; particle size distribution; RSD; relative standard deviation; SCS; side crushing strength;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسپرس; Coronavirus; Adsorbent; Chitosan; Genipin; Nanospheres; Microspheres; Adsorption; Virus titration; Cytopathic effect; Polymerase chain reaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسپرس; ALe; Artichoke leaves; ALe-MS; ALe-Microspheres; DF; Dietary fiber; EA; Ellagic acid; ETs; Ellagitannins; GA; Gallic acid; GiT; Gastrointestinal tract; IDF; Insoluble dietary fiber; MS; Microspheres; OHC; Oil holding capacity; OLe; Olive leaves; OLE-MS; O