مادون قرمز

در این صفحه تعداد 183 مقاله تخصصی درباره مادون قرمز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مادون قرمز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مادون قرمز; ATR-FTIR; Attenuated Total Reflectance Fourier Transform Infrared; MIR; mid-infrared; NIR; near Infrared; SNV; Standard Normal Variant scaling; SG; Savitzky-Golay; DWT; Discrete Wavelet Transform; CoV; coefficient of variation; RPD; relative performance d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مادون قرمز; ATR; attenuated total reflection; EM; electromagnetic; FTIR; Fourier Transform IR spectrometer; IHC; immunohistochemistry; IR; infrared; LM; light microscope; MCT; mercury cadmium telluride; MIR; mid-infrared; PMI; post-mortem interval; PCA; principal com
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مادون قرمز; Bloodstains; Age estimation; Time since deposition; Spectroscopy; Forensic science; 2D CoS; two-dimensional correlation spectroscopy; Al; aluminium; BPA; bloodstain pattern analysis; CCR; correct classification rate; CMYK; cyan, magenta, yellow, key (colo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مادون قرمز; WI; weathering index; Vis-NIR; visible and near-infrared region; MIR; mid-infrared; PLSR; partial-least-squares regression; RPD; residual prediction deviation; VIP; variable importance projection; XRF; X-ray fluorescence; DRS; diffuse reflectance spectr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مادون قرمز; Mid-infrared; Near-infrared; Sibutramine; Raman; Phenolphthalein; AnorecticsMCC, microcrystalline cellulose; ATR, attenuated total reflectance; LVF, linear variable filter; SNV, standard normal variate; PC, principal component; PCA, principal component an
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مادون قرمز; ATR/FTIR; attenuated total reflectance Fourier transform infrared; CLA; conjugated linoleic acid; FA; fatty acid; GC; gas chromatography; IR; infrared; MIR; mid-infrared; MUFA; monounsaturated fatty acids; NIR; near-infrared; OBCFA; odd and branched chain
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مادون قرمز; ATR-FT/MIR; attenuated total reflectance-Fourier transform mid-infrared spectroscopy; CP; crude protein; IR; infrared; IPD; intestinal protein digestibility; MIR; mid-infrared; NIR; near-infrared; PCA; principal component analysis; PLS; partial least squa