برنامه نویسی غیر خطی عدد صحیح مختلط

در این صفحه تعداد 88 مقاله تخصصی درباره برنامه نویسی غیر خطی عدد صحیح مختلط که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI برنامه نویسی غیر خطی عدد صحیح مختلط (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی غیر خطی عدد صحیح مختلط; FACTS devices; Logical constraint; Mixed-integer nonlinear programming; Optimal power flow; Solver-based model; Non-smooth terms;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی غیر خطی عدد صحیح مختلط; Mixed-integer nonlinear programming; Innovation diffusion; Production and sales plans; Multi-echelon inventory system; Supplier selection; Supplier switching cost;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی غیر خطی عدد صحیح مختلط; %HHV; Efficiency based on higher heating value; CAPEX; Capital expenditure; CCS; Carbon capture and storage; CHP; Combined heat and power; CO2; Carbon dioxide; HIGG; Hydrogen injection into the gas grid; LP; Linear programming; MIGG; Methane injection int
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی غیر خطی عدد صحیح مختلط; Simultaneous optimization; Generalized disjunctive programming; Mixed-integer nonlinear programming; Work and heat integration; Pinch location method; Variable temperatures;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی غیر خطی عدد صحیح مختلط; Parametric programming; Uncertainty; Process synthesis; Mixed-integer nonlinear programming; Symbolic manipulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی غیر خطی عدد صحیح مختلط; Mixed-integer nonlinear programming; Conflict detection and resolution; Air traffic control; Deterministic global optimization; Modeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی غیر خطی عدد صحیح مختلط; MD; Membrane distillation; MED; Multi-effect distillation; ZLD; Zero liquid discharge; PTFE; Polytetrafluoroethylene; PVDF; Polyvinylidene fluoride; AGMD; Air gap membrane distillation; SGMD; Sweep gas membrane distillation; HFP; Hexafluoropropylene; PES;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی غیر خطی عدد صحیح مختلط; Shale gas; Mixed-integer nonlinear programming; Optimization; Line pressure; Transmission lines;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی غیر خطی عدد صحیح مختلط; EES; energy-efficient scheduling; EWO; enterprise-wide optimization; MILP; mixed-integer linear programming; MINLP; mixed-integer nonlinear programming; MSW; municipal solid waste; MTOE; million tons of oil equivalents; MU; monetary unit; NLP; nonlinear p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی غیر خطی عدد صحیح مختلط; Plunge milling; Mixed-Integer NonLinear Programming; Optimized cutting parameters; Machining time optimization
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی غیر خطی عدد صحیح مختلط; Nonlinear flow networks; Petroleum production optimization; Mixed-integer nonlinear programming; Branch-and-bound; Splines
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی غیر خطی عدد صحیح مختلط; Reliability; Redundancy allocation problem; PSO; SSO; Mixed-integer nonlinear programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی غیر خطی عدد صحیح مختلط; Life-cycle assessment; Operations research; Eco-industrial network; Multi-objective optimization; Mixed-integer nonlinear programming; MINLP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی غیر خطی عدد صحیح مختلط; ACM; Aspen Custom Modeler®; DMC; dimethyl carbonate; EA; evolutionary algorithm; MA; memetic algorithm; MC; main column; MeOH; methanol; MINLP; mixed-integer nonlinear programming; PF; penalty function; PFC; prefractionating column; PC; propylene carbona
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی غیر خطی عدد صحیح مختلط; biobjective optimization; derivative-free optimization; petroleum field development; mixed-integer nonlinear programming; multiobjective programming; optimization under uncertainty
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی غیر خطی عدد صحیح مختلط; Scheduling; Unit commitment; Economic dispatch; Combined heat and power; Day-ahead wholesale energy market; Mixed-integer nonlinear programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی غیر خطی عدد صحیح مختلط; Day-ahead market; Energy management system; Local energy market; Single side auction; Microgrid; Mixed-integer nonlinear programming; Optimal scheduling and operation