فرهنگ مخلوط

در این صفحه تعداد 237 مقاله تخصصی درباره فرهنگ مخلوط که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فرهنگ مخلوط (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرهنگ مخلوط; Aerobic microbial degradation; Carbon nanotube/polymer nanocomposites; Mixed culture; Polymer nanocomposite transformation; Carbon nanotube accumulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرهنگ مخلوط; Bioflocculant; Mixed culture; Resource recovery; Industrial wastewater; Natural polyelectrolyte; Extracellular polymeric substances; B-EPS; Bound extracellular polymeric substance; CD; Charge density; CER; Cation exchange resin; COD; Chemical oxygen deman
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرهنگ مخلوط; ABTS; 2,2′ Azinobis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid); CW; calcofluor white; DMP; 2,6 dimethoxyphenol; LiP; lignin peroxidase; MEG; malt extract-glucose medium; MnP; manganese-dependent peroxidase; NA; Nutrient Agar; NB; Nutrient Broth; NDM; Norma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرهنگ مخلوط; Acidogenic fermentation; Bioconversion; Mixed culture; Soft drink wastewater; Volatile fatty acids (VFA)COD, chemical oxygen demand; DA, degree of acidification (%); DOC, dissolved organic carbon; F/M, food-to-microorganism ratio (gCOD/gVSS); HAc, acetic