میسل های مخلوط

در این صفحه تعداد 274 مقاله تخصصی درباره میسل های مخلوط که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI میسل های مخلوط (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میسل های مخلوط; Methylprednisolone succinate; Ethylene oxide and propylene oxide copolymers; Nanoformulation; Self-assembly; Mixed micelles; Cellular availability; Mass spectrometry; Local glucocorticoid therapy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میسل های مخلوط; Amphotericin B (PubChem CID: 5280965); Sodium cholate (PubChem CID: 23668194); Sodium deoxycholate (PubChem CID: 23668196); l-Cystine (PubChem CID: 67678); Amphotericin B; Lipoamino acid; Bile salts; Mixed micelles;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میسل های مخلوط; Mixed micelles; Pluronic; Curcumin; Anticancer activity; Oral bioavailabilityPF127, pluronic F-127; PEO, poly(ethylene oxide); PPO, poly(propylene oxide); MDR, multidrug resistant; GL44, gelucire® 44/14;CUR-MM, curcumin loaded mixed micelles; EE, entrapme
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میسل های مخلوط; mixed micelles; transglycosylated stevia; Rubingh model; ionic surfactants; mefenamic acid; CMC; critical micelle concentration; DLS; dynamic light scattering; FP; flurbiprofen; LTAC; lauryltrimethylammonium chloride; MFA; mefenamic acid; PXRD; powder X-r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میسل های مخلوط; Brassica oleracea convar. capitata var. alba L.; Brassicaceae; Phospholipase D; C2 domain; Homology modelling; Molecular docking; Fluorescence; Activity; Calcium; PIP2; Mixed micelles; diac-PIP2; 1,2-diacetyl-glycero-3-phosphoinositol-4,5-bisphosphate; MD