سیستم های سورفاکتانت ترکیبی

در این صفحه تعداد 13 مقاله تخصصی درباره سیستم های سورفاکتانت ترکیبی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سیستم های سورفاکتانت ترکیبی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های سورفاکتانت ترکیبی; Mixed surfactant systems; Foamability; Foam stability; Polyoxyethylene cholesteryl ether; CTAB; SDBS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های سورفاکتانت ترکیبی; Aqueous biphasic systems; Mixed surfactant systems; Countercurrent cloud point extraction; Triton X-114; Partition behaviour; Vanillin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های سورفاکتانت ترکیبی; Aerosol-OT; Alkyl ethoxylate surfactant; Cleavable surfactant; Electrical conductivity; Fourier Transform Infrared Spectroscopy; Mixed surfactant systems; Reversed micelles; Small-angle neutron scattering; (Water-in-oil) microemulsions
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های سورفاکتانت ترکیبی; C20; CMC; γCMC; Hydrogen bond acceptor; Hydrogen bond donator; Linear solvation energy relationships; Micellar electrokinetic chromatography; Mixed surfactant systems; Non-hydrogen bond donator; Partial specific volume; Pseudostationary phase; Sodium 10-u