فرآیند مخلوط کردن

در این صفحه تعداد 41 مقاله تخصصی درباره فرآیند مخلوط کردن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فرآیند مخلوط کردن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرآیند مخلوط کردن; ADCP backscatter; Zooplankton vertical migration; Mixed layer depth; Diel and seasonal cycles; Net primary production; Mixing process; Eastern Mediterranean; Southern Adriatic Pit;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرآیند مخلوط کردن; AARE; average absolute relative error; ADM; axial dispersion model; CFD; computational fluid dynamics; CSTR; continuous stirred tank reactor; Gen IV; 4th generation of nuclear reactors; HTGR; high temperature gas-cooled reactor; LDA; laser doppler anemome
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرآیند مخلوط کردن; phytoplankton community succession; Microcystis sp; Oscillatoria sp; mesotrophic reservoir; total dissolved phosphorus; water transparency; mixing process
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرآیند مخلوط کردن; primary; 60G70; secondary; 60G52; 60G60; 60G55; 60G10; 37A10; 37A25; Max-stable random process; de Haan representation; Non-singular flow; Conservative/dissipative decomposition; Positive/null decomposition; Ergodic process; Mixing process; Mixed moving m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرآیند مخلوط کردن; Reactivity controlled compression ignition; Low load; Low reactivity fuels; Mixing process; Efficiency; 1-D; one-dimensional; ASTM; American Society of Testing and Materials; ATDC; after top dead center; CAD; crank angle degree; CA10; crank angle at 10% m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرآیند مخلوط کردن; Batter; Mixing process; Glutenin polymer; Wet gluten/starch separation; Disulfur bondsAlb/Glo Rec, gluten recovery in albumin and globulin; DTE, dithioerythritol; UGP, unextractable glutenin polymers; SGPNon Rec, non-recoverable SDS-soluble glutenin; SGPR