شبیه سازی مونت کارلو

در این صفحه تعداد 1421 مقاله تخصصی درباره شبیه سازی مونت کارلو که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شبیه سازی مونت کارلو (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی مونت کارلو; Diffusion; Monte Carlo simulations; Lattice gas; Non-equilibrium thermodynamics and statistical mechanics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی مونت کارلو; Ferrimagnetic materials; Magnetic properties; Monte Carlo simulations; Exchange coupling interaction; Compensation temperature; Dilution probability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی مونت کارلو; Algebraic reconstruction technique; Edge treatment method; Maximum likelihood expectation maximization; Monte Carlo simulations; Quality of transmission reconstruction; Tomographic Gamma Scanning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی مونت کارلو; Blade loss; Pylon support design; Elastomeric failures; Parameter uncertainties; FEM; Monte Carlo simulations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی مونت کارلو; A.I.S.E.; International Association for Soaps Detergents and Maintenance Products; ACD; allergic contact dermatitis; AEL; Acceptable Exposure Level; BIT; 1,2‑Benzisothiazol‑3‑(2H)‑one; CDFs; cumulative distribution functions; CEL; consumer Exposur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی مونت کارلو; Deep excavations; Leakage probability; Construction imperfections; Trench wall instability; Monte Carlo simulations; Bayesian updating;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی مونت کارلو; Decentralized EV charging coordination; Internet of Things; Monte Carlo simulations; Unbalanced three-phase electrical distribution systems; User priorities;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی مونت کارلو; Magnetic properties; Compensation and critical temperatures; Bi-layer graphene structure; Monte Carlo simulations; Non-equivalent planes; Crystal field;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی مونت کارلو; Stacked triangular lattice; Ising model; Monte Carlo simulations; Critical temperature; Multiples hysteresis cycle; Magnetic coercive field and magnetization remanent;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی مونت کارلو; Chromosome aberrations; Ionizing radiation; Proximity effects; Radiation quality; Biophysical modelling; Monte Carlo simulations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی مونت کارلو; ECOFF; EUCAST epidemiological cut-off value; EUCAST; European committee on antimicrobial susceptibility testing; MIC; minimal inhibitory concentration; MCS; Monte Carlo simulations; PTA; probability of target attainment; Vancomycin (CID: 14969); Amoxicill
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی مونت کارلو; MLV; multilamellar vesicles; DMPC; 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DOPC; 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; POPC; 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DPOPC; 1,2-dipalmitoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DEPC; 1,2-dieico
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی مونت کارلو; Luminescence in feldspars; Monte Carlo simulations; Ground state tunneling; Anomalous fading; Monte Carlo model; Feldspars; Tunneling; Hopping mechanism;