کارسینوم موکوپیدرموئید

در این صفحه تعداد 106 مقاله تخصصی درباره کارسینوم موکوپیدرموئید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کارسینوم موکوپیدرموئید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم موکوپیدرموئید; Tracheal tumors; Pathology; Adenoid cystic carcinoma; Squamous cell carcinoma; Mucoepidermoid carcinoma;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم موکوپیدرموئید; National Cancer Database; Mucoepidermoid carcinoma; Parotid gland; Survival; Demographics; Tumor characteristics; Prognostic factors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم موکوپیدرموئید; salivary gland malignancies; adenoid cystic carcinoma; mucoepidermoid carcinoma; submandibular gland malignancies; lymph node metastasis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم موکوپیدرموئید; VC; verrucous carcinoma; BSCC; basaloid squamous cell carcinoma; LEC; lymphoepithelial carcinoma; ASC; adenosquamous carcinoma; SCNC; small cell neuroendocrine carcinoma; LCNC; large cell neuroendocrine carcinoma; NUTMC; NUT midline carcinoma; RMS; rhabdo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم موکوپیدرموئید; Adolescents; Children; Epidemiology; Head and neck cancer; Nasopharyngeal cancer; Oral cancer; %; percentage; ANOVA; Analysis of Variance; APC; annual percent change; BL; Burkitt's Lymphoma; CI; confidence interval; ERMS; Embryonal Rhabdomyosarcoma; HPV;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم موکوپیدرموئید; Myoepithelium; myoepithelioma; adenomyoepithelioma; pleomorphic adenoma; adenoid cystic carcinoma; acinic cell carcinoma; oncocytic carcinoma; mucoepidermoid carcinoma; polymorphous adenocarcinoma;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم موکوپیدرموئید; Tumeur de type glande salivaire du poumon; Carcinome mucoépidermoïde; Carcinome adénoïde kystique; Carcinome épithélial-myoépithélial; Adénome pléiomorphe; Adénome des glandes muqueuses; Adénome des glandes mucineuses; Pulmonary salivary gland
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم موکوپیدرموئید; Head and neck cancer; Minor salivary gland tumours; Mucoepidermoid carcinoma; CEACancer ORL; Tumeur des glandes salivaires; Cancer mucoépidermoïde; Antigène carcinoembryonique
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم موکوپیدرموئید; Lung neoplasms; Salivary gland neoplasms; Bronchoscopy; Lung surgery; Pneumonectomy; Adenoid cystic carcinoma; Mucoepidermoid carcinoma;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم موکوپیدرموئید; Tumeurs des glandes salivaires; carcinome muco-épidermoïde; carcinome adénoïde kystique; carcinome à cellules acineuses; Salivary gland tumors; mucoepidermoid carcinoma; adenoid cystic carcinoma; acinic carcinoma;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم موکوپیدرموئید; PD-L1; Programmed cell death-ligand 1; PD-1; programmed cell death-1; CBIS; cell-based immunization and screening; SCC; squamous cell carcinoma; ACC; adenoid cystic carcinoma; MEC; mucoepidermoid carcinoma; CTLA-4; cytotoxic T-lymphocyte-associated antige
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم موکوپیدرموئید; CTL; cytotoxic T lymphocytes; GB; granzyme B; HAJ/ACCG; Goiás Combat Cancer Association's Araújo Jorge Hospital; HG; high grade; HLA; human leukocyte antigen; IG; intermediate grade; LG; low grade; MEC; mucoepidermoid carcinoma; NK; Natural Killer; OS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم موکوپیدرموئید; SGC; salivary gland carcinoma; MEC; mucoepidermoid carcinoma; CREB; cAMP-response element binding protein; RT-PCR; reverse-transcription polymerase chain reaction; AREG; amphiregulin; IHC; immunohistochemistry; qRT-PCR; quantitative reverse-transcriptio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم موکوپیدرموئید; Adenosquamous carcinoma; Mucoepidermoid carcinoma; p63; Bronchial basal cell; Lung cancer; Mammalian mastermind-like 2;