ارزیابی چند معیاره

در این صفحه تعداد 87 مقاله تخصصی درباره ارزیابی چند معیاره که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ارزیابی چند معیاره (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چند معیاره; Ecosystem services stewardship; Integrated valuation; Multi-criteria evaluation; Doñana; Participatory decision making; Local ecological knowledge;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چند معیاره; Distributed energy system; Mixed Integer Non-linear Programming; Solid Oxide Fuel Cell; Multi-objective optimization; Decision making; Multi-criteria evaluation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چند معیاره; EWS; early-warning system; ES; ecological security; DPA; Darmiyan protected area; NDVI; normalized-difference vegetation index; MCE; multi-criteria evaluation; WLC; Weighted Linear Combination; Early-warning system; Darmiyan protected area; Ecological sec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چند معیاره; Sensitivity analysis; Social sensitivity analysis; Decision support systems; Multi-criteria evaluation; Participatory approaches; Robustness;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چند معیاره; Spatial decision support system; Multi-criteria evaluation; Location planning; Solar farm; Adaptive Neuro Fuzzy Inference System; Fuzzy inference process;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چند معیاره; Sustainable stormwater management; Decision-making; Multi-criteria evaluation; TOPSIS; Analytical hierarchy process; Multiple Attribute Decision-Making;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چند معیاره; Priority management area; Multiple pollutants; Multi-criteria evaluation; Watershed model; Non-point sources pollution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چند معیاره; Extended peer communities; Knowledge; Sensitivity analysis; Social sensitivity analysis; Multi-criteria evaluation; Focus group; Robustness;