تایپ توالی چند لوزی

در این صفحه تعداد 45 مقاله تخصصی درباره تایپ توالی چند لوزی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تایپ توالی چند لوزی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تایپ توالی چند لوزی; AFLP; Amplified Fragment Length Polymorphism; BoNT; Botulinum neurotoxin; MLST; Multi-Locus Sequence Typing; MLVA; Multiple Locus Variable-number tandem repeat Analysis; NRCB; National Reference Centre for Botulism; PFGE; Pulsed Field Gel Electrophoresis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تایپ توالی چند لوزی; Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC); Raw meat; Multi-locus sequence typing; Pulsed-field gel electrophoresis; Virulence gene;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تایپ توالی چند لوزی; VBNC; viable but nut culturable; MLST; multi-locus sequence typing; MALDI-TOF; matrix assisted laser desorption ionisation-time of flight; MS; mass spectrometry; SMM; shotgun mass mapping; PCR; polymerase chain reaction; ERIC; enterobacterial repetitive i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تایپ توالی چند لوزی; PFGE; pulsed field gel electrophoresis; flaA-SVR; flaA short variable region sequence typing; flaA-RFLP; flaA restriction fragment length polymorphism analysis; MLST; multi-locus sequence typing; eMLST; extended MLST; RAPD; random amplification of polymor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تایپ توالی چند لوزی; Neisseria gonorrhoeae; Sexually transmitted infection; Gonorrhoea; Molecular epidemiology; Molecular typing; Whole genome sequencing; Neisseria Gonorrhoeae Multi-Antigen Sequence Typing; Multi-Locus Sequence Typing; Public health; Sexual health;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تایپ توالی چند لوزی; VRE; pVEF4; vanA; Enterococcus faecium; Retail chicken meat; ST32 (CT1068); VREfm; vancomycin-resistant Enterococcus faecium; VRE; vancomycin-resistant enterococci; ST; sequence type; CT; cluster type; CC; clonal complex; MLST; multi-locus sequence typing
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تایپ توالی چند لوزی; (LLO); listeriolysin O; (MLST); multi-locus sequence typing; (RAST); Rapid Annotations using Subsystems Technology; (SNP); single nucleotide polymorphism; (PTS); phosphotransferase; Listeria monocytogenes; MLST; SNP; Phylogenetic analysis; Genomics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تایپ توالی چند لوزی; MLVA; Multiple locus variable-number tandem-repeat (VNTR) analysis; TR; Tandem repeat; MLST; Multi-locus sequence typing; ST; Sequence type; HGDI; Hunter & Gaston diversity index; MST; Minimum Spanning Tree; Multiple locus variable-number tandem-repeat (V
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تایپ توالی چند لوزی; Cryptococcus gattii; Multi-locus sequence typing; Amplified fragment length polymorphism fingerprinting; Environmental sampling; Caesalpinia coriaria; Cryptococcus gattii; Tipado por secuenciación de múltiples loci; Polimorfismo de tamaño de fragmentos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تایپ توالی چند لوزی; Campylobacter; Brotes no diagnosticados; flaA; Electroforesis en campo pulsante; Secuenciación de múltiples locus de genes constitutivos; Campylobacter; Undiagnosed outbreaks; flaA; Pulse field gel electrophoresis; Multi-locus sequence typing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تایپ توالی چند لوزی; Oenococcus oeni; AFLP; Genetic marker; Negroamaro wine; MLF; Malolactic fermentation; LAB; Lactic acid bacteria; PCR; Polymerase Chain Reaction; PFGE; Pulse Field Electrophoresis Gel; RAPD-PCR; Random Amplified Polymorphism DNA; AFLP; Amplified Fragment L
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تایپ توالی چند لوزی; CLSI; Clinical and Laboratory Standards Institute; DDST; double-disc synergy test; DSPA; Dzangha-Sangha Protected Area; ABS-P > ESBL; extended-spectrum β-lactamase; ABS-P > MCA; MacConkey agar; MLST; multi-locus sequence typing; MIC; minimal inhibito
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تایپ توالی چند لوزی; Clostridium botulinum type B; Genotyping; Multi-locus variable number tandem repeat analysis; Pulsed-field gel electrophoresis; Multi-locus sequence typing; Phylogenetic analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تایپ توالی چند لوزی; NTS; nontyphoidal Salmonella; SBA; serum bactericidal assay; BRS; baby rabbit serum; MLST; multi-locus sequence typing; CFU; colony forming units; LB; Luria Bertani; LPS; lipopolysaccharide; Serum bactericidal assay; Salmonella; Complement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تایپ توالی چند لوزی; CC; clonal complex; RT-PCR; reverse transcription PCR; 2 × YTGlu; 2 × YT supplemented with 0.5% glucose; OD; optical density; PBS; Phosphate-buffered salines; PBSGlu; PBS supplemented with 0.5% glucose; MLST; multi-locus sequence typing; ST; sequenc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تایپ توالی چند لوزی; Acute otitis media; Haemophilus influenzae; Middle ear fluid; Multi-locus sequence typing; Multiplex PCR; Streptococcus pneumoniae