واکنش های چندگانه

در این صفحه تعداد 239 مقاله تخصصی درباره واکنش های چندگانه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI واکنش های چندگانه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش های چندگانه; Organic selenides; Apoptosis; Neurodegeneration; Oligodendrocytes; Multicomponent reactions; Cytoprotective; CNS; Central nervous system; MTT; 3-(4,5- dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide; DCF; 7-ketocholesterol (7kc), dichlorofluorescein
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش های چندگانه; Ammonia recicle; Heterogeneous catalysis; Multicomponent reactions; Glycerol carbonate; 1,4-Dihydropyridines; Q-tube reactor; Hantzsch reaction; GLY; glycerol; GC; glycerol carbonate; 1,4-DHPs; 1,4-dihydropyridines;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش های چندگانه; Sequence-definition; Macromolecules; Digital polymers; Data storage; Multicomponent reactions; Mass spectrometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش های چندگانه; Diversity-oriented synthesis; Imidazoheterocyclic; Groebke-Blackburn-Bienayme reaction; Fused imidazole; Lewis acid; Ugi type; Ac; acetyl; Aq; aqueous; Ar; aryl; Bn; benzyl; Boc; tert-butoxycarbonyl; BDMS; bromodimethylsulfonium bromide; CDK; cyclin-d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش های چندگانه; GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N; BADXJIPKFRBFOT-UHFFFAOYSA-N; VKFIHAPTJFRIIS-UHFFFAOYSA-N; SDWNYXPGRCFVRV-UHFFFAOYSA-N; MVHBCCPSHOIPEQ-UHFFFAOYSA-N; DGDGYRQUDNGLIF-UHFFFAOYSA-N; AJMFRWUQUKGEQY-UHFFFAOYSA-N; QLGLZWUVDRIUIJ-UHFFFAOYSA-N; SKLGCRLWEBXPSX-UHFFFAOY
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش های چندگانه; 2-Aminothioazoles; Multicomponent reactions; Combinatorial chemistry; Privileged structures; Parallel solution-phase synthesis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش های چندگانه; Lactones; Réactions multicomposants; Processus domino; Bromure de phénylzinc; Base; Lactones; Multicomponent reactions; Domino process; Phenylzinc bromide; Base;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش های چندگانه; 4-Oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde; 1-Phenyl-2-(1,1,1-triphenyl-λ5-phosphanylidene)ethan-1-one; Dibromoformaldoxime; 4,5-Dihydroisoxazole; Chemoselective; One pot; Multicomponent reactions;