توموگرافی کامپیوتری Multidetector

در این صفحه تعداد 389 مقاله تخصصی درباره توموگرافی کامپیوتری Multidetector که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI توموگرافی کامپیوتری Multidetector (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی کامپیوتری Multidetector; Calcium score; Computed tomography; Coronary angiography; Puntuación de calcio; Tomografía computarizada; Angiografía coronaria; CS; calcium score; ECG; electrocardiogram; ICA; invasive coronary angiography; MDCT; multidetector computed tomography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی کامپیوتری Multidetector; IMH; aortic intramural hematoma; AD; aortic dissection; AAS; acute aortic syndrome; ESC; European Society of Cardiology; TEVAR; thoracic endovascular aortic repair; MDCT; multidetector computed tomography; PAU; penetrating aortic ulcer; MAD; maximal aorta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی کامپیوتری Multidetector; CAD; computer-aided detection; CCC; concordance correlation coefficient; CI; confidence interval; CT; computed tomography; SCT; standard CT; VSCT; vessel-suppressed CT; Multidetector computed tomography; Solid pulmonary nodule; Diagnosis; Computer-Assiste
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی کامپیوتری Multidetector; DSC; descending aorta; ICD; international classification of disease; LAD; left anterior descending artery; MV; mitral valve; PROVIDI; PROgnostic Value of unrequested Information in Diagnostic Imaging; Cardiovascular disease; Vascular calcification; Epidem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی کامپیوتری Multidetector; Bariatric surgery; Postoperative complications; Multidetector computed tomography; Contrast agent; Cirugía bariátrica; Complicaciones posoperatorias; Tomografía computarizada multidetector; Contraste;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی کامپیوتری Multidetector; Trauma; Hearing loss; Temporal bone; Auditory pathways; Multidetector computed tomography; Magnetic resonance imaging; Traumatismo; Hipoacusia; Hueso temporal; Vía auditiva; Tomografía computarizada multidetector; Resonancia magnética;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی کامپیوتری Multidetector; Cirugía bariátrica; Complicaciones posoperatorias; Tomografía computarizada multidetector; Contraste; Bariatric surgery; Postoperative complications; Multidetector computed tomography; Contrast agent;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی کامپیوتری Multidetector; Traumatismo; Hipoacusia; Hueso temporal; Vía auditiva; Tomografía computarizada multidetector; Resonancia magnética.; Trauma; Hearing loss; Temporal bone; Auditory pathways; Multidetector computed tomography; Magnetic resonance imaging;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی کامپیوتری Multidetector; Cirrhosis; Esophageal varices; Portal hypertension; Noninvasive diagnosis; Elastometry; Blood markers; ARFI; acoustic radiation force impulse; ASPS; ARFI-spleen diameter ratio score; AUROC; area under the receiver operating characteristic; CLD; chronic li
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی کامپیوتری Multidetector; Head injury, closed; Craniocerebral trauma; Brain injuries, traumatic; Contrecoup injury; Brain concussion; Brain contusion; Multidetector computed tomography; Magnetic resonance imaging;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی کامپیوتری Multidetector; ARVC; ARVD; diagnosis; genetics; imaging; 2D; 2-dimensional; 3D; 3-dimensional; 4D; 4-dimensional; ARVC/D; arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia; CT; computed tomography; DCM; dilated cardiomyopathy; ECG; electrocardiography; LBBB; lef
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی کامپیوتری Multidetector; ASA; gatston score; CT; computed tomography; CGPS; copenhagen general population study; FBP; filtered back protection; MDCT; multidetector computed tomography; MS; mass score; Agatston; Calcium; Multidetector computed tomography; MDCT; Mass score; Populat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی کامپیوتری Multidetector; CS; calcium score; CTCA; computed tomography coronary angiography; ECG; electrocardiogram; MDCT; multidetector computed tomography; ROC; receiver operating characteristic; Calcium score; Computed tomography; Chest pain;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی کامپیوتری Multidetector; Lung neoplasms; Inflammatory myofibroblastic tumor; Solitary pulmonary nodule; Thoracic radiography; Multidetector computed tomography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی کامپیوتری Multidetector; aortic valve neocuspidization; aortic valve replacement; multidetector computed tomography; aortic annulus motion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی کامپیوتری Multidetector; Basic Science; Anatomy Study; Imaging; Acromioclavicular joint/injuries; adult; anatomy; clavicle; multidetector computed tomography; shoulder;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی کامپیوتری Multidetector; lung cancer; posterior approach; pulmonary resection; segmentectomy; thoracoscopic; 3-D; 3-dimensional; CT; computed tomography; MDCT; multidetector computed tomography; SAMURAI; Segmentectomy Achieved by MDCT for Use in Respective Anatomical Interpretati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی کامپیوتری Multidetector; Systemic sclerosis; Idiopathic pulmonary arterial hypertension; Multidetector computed tomography; Epicardial adipose tissue; Epicardial fat volume;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی کامپیوتری Multidetector; AMI; acute mesenteric ischemia; CABG; coronary artery bypass grafting; CI; confidence interval; CK-MB; creatinine kinase-MB; CPB; cardiopulmonary bypass; EAMI; arterial embolism; IABP; intra-aortic balloon pump; ICU; intensive care unit; IQR; interquartil
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی کامپیوتری Multidetector; Mandible; Mental foramen; Multidetector computed tomography; Accessory mental foramen; Lingual vascular canal;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی کامپیوتری Multidetector; Papillary renal cell carcinoma; Renal cell carcinoma; Papillary carcinoma; Hereditary neoplastic syndromes; Multidetector computed tomography; Magnetic resonance imaging; Ultrasonography; Contrast-enhanced ultrasonography; Incidental findings; Clinical de
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی کامپیوتری Multidetector; Coronary calcification; Percutaneous coronary intervention; Multidetector computed tomography; Periprocedural complications; In-stent restenosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی کامپیوتری Multidetector; ACS; acute coronary syndrome; HDL; high-density lipoprotein; HU; Hounsfield units; IVUS; intravascular ultrasound; MDCT; multidetector computed tomography; NRS; napkin-ring sign; OCT; optical coherence tomography; PCI; percutaneous coronary intervention;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی کامپیوتری Multidetector; Multidetector computed tomography; Tumor staging; Lung tumor; Tomografía computarizada multidetector; Estadificación de neoplasias; Neoplasia pulmonar;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی کامپیوتری Multidetector; atrial fibrillation; atrial natriuretic peptide; multidetector computed tomography; radiofrequency catheter ablation; reverse remodelingAF, atrial fibrillation; ANP, atrial natriuretic peptide; BNP, B-type natriuretic peptide; ECG, electrocardiography; hs
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی کامپیوتری Multidetector; AV; aortic valve; AVR; aortic valve replacement; COPD; chronic obstructive pulmonary disease; CPB; cardiopulmonary bypass; ICS; intercostal space; II is; second intercostal space; MDCT; multidetector computed tomography; MIAVR; minimally invasive aortic v
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی کامپیوتری Multidetector; CABG; coronary artery bypass graft surgery; ITA; internal thoracic artery; LITA; left internal thoracic artery; MACCE; major adverse cardiac and cerebrovascular events; MDCT; multidetector computed tomography; OPCAB; off-pump coronary artery bypass graft
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی کامپیوتری Multidetector; Lower Gastrointestinal Hemorrhage; Severe Bleeding; Adverse Clinical Outcomes; Predictive Model; Validation Studies; AUC; area under the receiver operating characteristic curve; CI; confidence interval; LGIB; lower gastrointestinal bleeding; LOS; length o