تصویربرداری چندجملهای

در این صفحه تعداد 110 مقاله تخصصی درباره تصویربرداری چندجملهای که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تصویربرداری چندجملهای (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری چندجملهای; Heart disease; Catheterization; Fluoroscopy; Tomography; Multimodal imaging; Cardiopathie; Cathétérisme; Fluoroscopie; Tomographie; Imagerie multimodale; 2D; two-dimensional; 3D; three-dimensional; CABG; coronary artery bypass graft; CT; computed tomogr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری چندجملهای; Pathological mineralization; Raman microscopy; Multimodal imaging; Biogenic whitlockite; Dystrophic mineralization; Label-free nondestructive chemical imaging; MCs; microcalcifications; DCIS; ductal carcinoma in situ; SHG/IF; second harmonic generation mi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری چندجملهای; Optical coherence tomography; Adaptive optics scanning laser ophthalmoscopy; Multimodal imaging; Functional testing; Microperimetry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری چندجملهای; AMD; age-related macular degeneration; BCVA; best-corrected visual acuity; BM; Bruch's membrane; CERA; Centre for Eye Research Australia; CFP; color fundus photography; CNV; choroidal neovascularization; dB; decibels; EAC; End-Point Adjudication Committ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری چندجملهای; carcinoma; renal cell; multimodal imaging; outcome assessment (health care); survival; watchful waiting; PN; partial nephrectomy; RCC; renal cell carcinoma; RN; radical nephrectomy; SEER; Surveillance, Epidemiology, and End Results;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری چندجملهای; AD; axial diffusivity; BOLD; blood-oxygenation-level dependent; BSR; boot strap ratio; DMN; default mode network; EEG; electroencephalography; FA; fractional anisotropy; FPN; fronto-parietal network; FSL; FMRIB Software Library; LVs; latent variables; MD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری چندجملهای; bone metastases; computed tomography; magnetic resonance imaging; multimodal imaging; positron-emission tomography; translational research
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری چندجملهای; %ID/g; percent injected dose per gram; 125I-FIAU; 125I-labeled fialuridine; 18F-FDG; 18F-labeled fluorodeoxyglucose; 18F-FLT; 18F-labeled fluorothymidine; 18F-FMT; 18F-labeled D-fluoromethyl tyrosine; ADC; apparent diffusion coefficient; BLI; bioluminesce
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری چندجملهای; Biointerface; Cell imaging; Multimodal imaging; Nanobiosensor; Nanomaterial; Nanosensor; Sensor design; Silica nanobead; Silica nanosphere; Surface modification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری چندجملهای; Core-shell nanoparticles; Oleylamine; Multifunctional; Cytotoxicity; Multimodal imaging; Cell labeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری چندجملهای; Middle cerebral artery occlusion; Peri-infarct depolarization; Inverse neurovascular coupling; Voltage-sensitive dye; Multimodal imaging;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری چندجملهای; MeSh terms; Neoplasm metastasis; Cranial nerve neoplasms/diagnosis; Cranial nerve neoplasms/secondary; Head and neck neoplasms/diagnosis; Head and neck neoplasms/secondary; Magnetic resonance imaging; Computed tomography; X-Ray; Multimodal imaging; Neopla
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری چندجملهای; MeSh Terms; Metástasis; Tumores Nervios Craneales/Diagnóstico; Tumores Nervios Craneales/Secundarios; Neoplasias Cabeza y Cuello/ Diagnóstico; RM; TC; Imagen Multimodal; MeSh Terms; Neoplasm metastasis; Cranial nerve neoplasms/diagnosis; Cranial nerve
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری چندجملهای; Acute pain; functional magnetic resonance imaging; diffusion tensor imaging; fractional anisotropy; multimodal imaging
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری چندجملهای; Paracentesis; Drainage; Multimodal imaging; Acute necrotizing pancreatitis; Infection; AP; acute pancreatitis; CT; computed tomography; ERCP; endoscopic retrograde cholangiopancreatography; EUS; endoscopic ultrasound; FNA; fine needle aspiration; MSAP; mo