میکروسکوپ چند فتونی

در این صفحه تعداد 70 مقاله تخصصی درباره میکروسکوپ چند فتونی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI میکروسکوپ چند فتونی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ چند فتونی; Elastin; Anisotropy; Constitutive model; Transmural variation; Biaxial tensile testing; Multiphoton microscopy; Fiber orientation distribution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ چند فتونی; BABB; Benzyl Alcohol/Benzyl Benzoate; CARS; coherent anti-Stokes Raman spectroscopy; CLSM; confocal laser scanning microscopy; CM; confocal microscopy; CRM; confocal Raman microscopy; DMSO; dimethyl sulphoxide; FPT; fructose, PEG-400 and thiazone mixture;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ چند فتونی; Amniochorion; Placenta; Epithelial shedding; Membrane rupture; Pregnancy and parturition; Optical clearing; Nonlinear optical microscopy; Multiphoton microscopy; Second harmonic generation microscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ چند فتونی; In situ elliptic bulge test; Photobleaching; Strain measurement; Liver capsule; Multiphoton microscopy; Fibrous connective membrane;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ چند فتونی; Cerebral amyloid angiopathy (CAA); Matrix metalloproteinase (MMP); Intracerebral hemorrhage; Multiphoton microscopy; Amyloid-β;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ چند فتونی; 20.2; 26.1; 35.1; 35.2; BAV; bicuspid aortic valve; CMD; cystic medial degeneration; HYP; hydroxyproline; MMP; matrix metalloproteinase; MPM; multiphoton microscopy; NA; nonaneurysmal; NOI; normalized orientation index; OI; orientation indice; SMC; smooth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ چند فتونی; Auricular elastic cartilage; Wound healing; Second harmonic generation; Two-photon excited fluorescence; Multiphoton microscopy; Collagen;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ چند فتونی; transdermal drug delivery; percutaneous; permeation enhancers; solubility; imaging method; PLO; pluronic lecithin organogel; PBS; phosphate-buffered saline; BSA; bovine serum albumin; DMSO; dimethyl sulfoxide; JSS; steady-state flux; MPM; multiphoton micr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ چند فتونی; Liver fibrosis; Fibrillar collagen; Fibrosis-SHG index; Multiphoton microscopy; Second Harmonic Generation; ECM; extra-cellular matrix; HBV; hepatitis B virus; HCV; hepatitis C virus; TPEF; Two-Photon Excitation Fluorescence; SHG; Second Harmonic Generati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ چند فتونی; eNOS; endothelial nitric oxide synthase; ESVH; endoscopic saphenous vein harvest; MPM; multiphoton microscopy; NO; nitric oxide; OSVH; open saphenous vein harvest; TBS; Tris-buffered saline; TTBS; Tris-Tween buffered saline; vWF; von Willebrand factor; SV